Books to Borrow

We would like to offer you the opportunity to borrow books from the library of the National Institute of Education, School Consulting Facility and Facility for Further Education of Teachers, for which we have purchased a number of books from the project Road to Quality Improvement that you may find useful when implementing school self-evaluation.

Publications to borrow on the subject are:

KUHN, J., DRAHOTOVÁ, I. Aplikace monitor. Nástroj pro monitorování průběhu a výsledků pedagogických procesů Praha, SEVT 2008 CKK 26542a CKK 26542b

POL, M., RABUŠICOVÁ, M., NOVOTNÝ, P. Demokracie ve škole Brno, Masarykova univerzita 2006 ISBN 80-210-4210-9 CKK 26292

ELIADIS, P., FURUBO, J. E., JACOB, S. Evaluation New Brunswick, Transaction Publishers 2011 ISBN 978-1-4128-1141-5 CKK 27260

FURUBO, J. E., RIST, R. C., SANDAHL, R. International atlas of evaluation New Brunswick, Transaction Publishers 2002 ISBN 0-7658-0095-0 CKK 27262

KELLAGHAN, T., STUFFLEBEAM, D. L. International handbook of educational evaluation. Part One. Part Two Dordrecht, Kluwer Academic Publishers 2003 ISBN 1-4020-0849-X CKK 27103 I CKK 27104 II

HRABAL, V., PAVELKOVÁ, I. Jaký jsem učitel Praha, Portál 2010 ISBN 978-80-7367-755-8 CKK 27116

POL, M., HLOUŠKOVÁ, L., NOVOTNÝ, P., ZOUNEK, J. Kultura školy Brno, Masarykova univerzita 2006 ISBN 80-210-3746-6 CKK 26291

BEČVÁŘOVÁ, Z. Kvalita, strategie a efektivita v řízení mateřské školy Praha, Portál 2010 ISBN 978-80-7367-221-8 CKK 27121

Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Praha, VÚP 2007 ISBN 80-87000-03-7 CKK 26438

Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání Praha, VÚP 2005 ISBN 80-87000-03-X CKK 26076

VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, L. Moderní management v teorii a praxi Praha, Management Press 2009 ISBN 978-80-7261-197-3 CKK 27130

JANÍK, T., KNECHT, P., NAJVAR, P. Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality výuky a kurikula Brno, Paido 2010 ISBN 978-80-7315-209-3 CKK 27231

CHVÁL, M., NOVOTNÁ, J., et al. Pedagogický rozvoj školy. Sborník z konference INOSKOP Praha, Portál 2008 ISBN 978-80-7367-510-3 CKK 26844

NOVOTNÝ, P. Pracoviště jako prostor k učení Brno, Masarykova univerzita 2009 ISBN 978-80-210-4918-5 CKK 27261

HLOUŠKOVÁ, L. Proměna kultury školy v pedagogických diskurzech Brno, Masarykova univerzita 2008 ISBN 978-80-210-4813-3 CKK 27129

Příklady dobré praxe pro gymnázia Praha, VÚP 2008 ISBN 978-80-87000-21-2 CKK 26834

MICHEK, S. Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Praha, NÚOV 2006 CKK 26015

FALTÝN, J., JEŘÁBEK, J., KRČKOVÁ, S., LISNEROVÁ, R., TUPÝ, J. Příručka příkladů dobré praxe Praha, VÚP 2007 ISBN 978-80-87000-08-3 CKK 26197

GOLD, A. Řízení současné školy Žďár nad Sázavou, Fakta 2005 ISBN 80-902614-4-2 CKK 26883

MACKEATH, J., SCHRATZ, M., MEURET, D., JAKOBSEN, L. Serena aneb Autoevaluace škol v Evropě Žďár nad Sázavou, Fakta 2006 ISBN 80-902614-8-5 CKK 26198

Standardy pro pedagogické a psychologické testování Praha, Hogrefe – Testcentrum 2001 ISBN 80-86471-07-1 CKK 26436

VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, L. Synergie v moderním managementu Praha, Management Press 2009 ISBN 978-80-7261-190-4 CKK 27259

POL, M. Škola v proměnách Brno, Masarykova univerzita 2007 ISBN 978-80-210-4499-9 CKK 26819

VAŠŤATKOVÁ, J. Úvod do autoevaluace školy Olomouc, Univerzita Palackého 2006 ISBN 80-244-1422-8 CKK 26094

PLAMÍNEK, J. Vedení lidí, týmů a firem Praha, Grada Publishing 2011 ISBN 978-80-247-2448-5 CKK 27257

 

Recommended reading list of books on self-evaluation, which is also published on the website of the project: http://archiv-nuv.npi.cz/ae/literatura, can also be borrowed. The library is located in the above-mentioned organization at: Weilova 1271/6, Praha 10-Hostivař (Hostivař Stop, e.g. Tram No. 22, 26, Bus 271, 154 from Skalka Station).

 

You can inquire about borrowing with the librarian Mrs. Beranová, phone: +420 274022132, or e-mail: alena.beranova@nuv_cz. An important figure for information about the book is its signature (the last figure of the above list).

 

For the sake of completeness, we remind you the basic rules of borrowing: the usual borrowing period is one month, it is free of charge, and you sign a borrowing card when borrowing. On an e-mail request, a book can be sent outside of Prague (the postage is paid by addressee).