10. Daňové a jiné zvýhodnění zaměstnavatelů

Daňové zvýhodnění se týká zaměstnavatelů, kteří poskytují žákům SŠ a VOŠ praktickou přípravu (odborný výcvik nebo odbornou praxi) na pracovišti nebo motivační příspěvky.

Konkrétně se jedná o:

  • odpočet na podporu pořízení majetku zaměstnavatele pro účely odborného vzdělávání v rozsahu 50 a 110 % vstupní ceny majetku podle doby jeho využití žáky (§ 34f-g zákona o daních z příjmů);
  • odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka ve výši 200 Kč za žákohodinu odborného výcviku nebo odborné praxe na pracovišti zaměstnavatele (§ 34h zákona o daních z příjmů);
  • možnost uplatnit motivační příspěvky pro žáky do výše 5.000,- Kč měsíčně jako daňově uznatelný náklad (§ 24 odst. 2 písm. zákona o daních z příjmů).

Jak to funguje

Jde o kompenzaci nákladů, která má své daňové a právní aspekty:

  • Odpočet lze uplatnit pouze tehdy, má-li podnik za dané období zdanitelný příjem.
  • Odpočet lze uplatnit jen za skutečně odchozené žákohodiny a skutečnou dobu provozu daného zařízení pro vzdělávací účely.

Tip: Žákohodiny lze doložit na základě třídní knihy, tj. docházky, kterou povinně vede škola. Je ovšem vhodné způsob vedení dokladů o docházce žáků na praxi a načasování jejich předání výslovně upravit ve smlouvě se školou. Více viz kritérium 1. Písemná dohoda .

Pro úplnost je třeba dodat, že se jedná o výdajové položky (motivační příspěvek - viz kritérium 5), respektive položky odečitatelné ze základu daně před zdaněním. Reálná daňová úleva a úspora firem na dani tedy např. u částky 200,- Kč za žákohodinu odpovídá částce 38,- Kč a u proplaceného stipendia ve výši 5.000,- Kč částce 950,- Kč (dle základní sazby 19 % daně z příjmu právnických osob).

Praktické postupy popisují tyto průvodce pro zaměstnavatele:


Pruvodce_pro_firmy-cast2_co-zajima-manazery-upravene.png

 

 

Kde to funguje

V datech za rok 2014 jsou v daňových odpočtech nejúspěšnější zaměstnavatelé z oblasti zdravotní péče. Hned za nimi jsou zaměstnavatelé o oblastí výroby motorových vozidel.

„Pro Siemens je motivací spolupráce se školami potřeba získat absolventy, kteří budou odpovídajícím způsobem připraveni jak po teoretické, tak po praktické stránce. Praxe ve firmě jednak vytváří sociální vazby mezi studentem a firmou, často i konkrétním pracovištěm. To snižuje náklady na zapracování a zajišťuje stoprocentní kvalitu práce absolventa hned od nástupu do firmy.“ Ing. Pavel Pěnička, ředitel odštěpného závodu Mohelnice

 „Největším ohrožením budoucího rozvoje TOS VARNSDORF a.s. je nedostatek kvalifikovaných pracovníků, kteří jsou schopni převzít a dále rozvíjet firemní know-how vytvářené generacemi techniků již více jak 110 let. Zapojení firmy do výběru a vzdělávání budoucích zaměstnanců ovlivňuje úroveň výuky, přispívá k zatraktivnění studia střední odborné školy i pro žáky s nadprůměrným potenciálem, kteří budou schopni inovativních přístupů a udržení konkurenceschopnosti firemních produktů. Naším cílem není řešení nedostatku pracovníků, ale růst rozvojového potenciálu firmy.“  Ing. Jan Rýdl, předseda představenstva  

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem školství a Ministerstvem průmyslu a obchodu vydalo k uplatňování nově zavedených odpočtů výkladový materiál.

 

Zdroje a odkazy:

Průvodce spolupráce pro zaměstnavatele

Nové prvky duálního odborného vzdělávání podporující spolupráci škol a firem, koncepční studie projektu Pospolu

Zákon č. 586/1992 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů


Kritéria pro studijní a pracovní podmínky