14. Sledování uplatnění absolventů

Co je sledování uplatnění absolventů, koho se týká

Jedním z užitečných nástrojů při řízení kvality ve vzdělávání je pravidelné monitorování dráhy absolventů škol z hlediska jejich profesního uplatnění na trhu práce (podle doporučení Rady EU 2017). Sleduje se zejména jejich uplatnění v oboru, který vystudovali, s cílem získat zpětnou vazbu o kvalitě odborného vzdělávání. Zpětná vazba může sloužit jako podklad k revizím a úpravám školních vzdělávacích programů.

14-sledovani-uplatneni.jpg

Dráha absolventů se sleduje především prostřednictvím průzkumů, šetření a studií týkajících se sledování dráhy absolventů škol po jejich odchodu ze vzdělávání do praxe. Tato šetření poskytují empirické důkazy o kvalitě vzdělávání a odborné přípravy, díky čemuž mohou přispět ke zlepšování počátečního i dalšího odborného vzdělávání. Většina šetření absolventů je realizována na státní úrovni, zároveň si však některé školy sledují své absolventy samy.

Příkladem sledování dráhy absolventů jsou tzv. longitudinální dotazníková šetření absolventů, která realizuje např. NPI ČR na vybraných ročnících žáků středních škol ve třech etapách s rozestupy cca 3 roky (9 let). NPI ČR ve spolupráci se školami oslovuje absolventy škol, které jsou předem vybrány tak, aby vzorek absolventů odpovídal rozložení v České republice vzhledem k oborům a kategoriím vzdělání.

Dalšími významnými zdroji informací k uplatnění absolventů jsou analýzy týkající se nezaměstnanosti absolventů středních škol či shody dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání pracovníků se středoškolským odborným vzděláním realizované NPI ČR.

Kde to funguje

NPI ČR realizuje velké množství výzkumů, které se týkají českého školství, jeho absolventů a jejich rozhodnutí i uplatnění absolventů na trhu práce. Všechny publikace k uvedeným tématům jsou veřejně dostupné online na webu www.infoabsolvent.cz.

Zdroje a odkazy

Publikace Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2017
Publikace o absolventech škol a trhu práce
Publikace o analýzách trhu práce a vzdělávání 
Ukazatele kvality  - kritérium 3a

Doporučení Rady EU ze dne 20. listopadu 2017 o sledování uplatnění absolventů vyzývá členské státy, aby do roku 2020 zlepšily dostupnost a kvalitu informací o odborném vzdělávání a přípravě a o uplatnění absolventů vysokoškolského vzdělávání


Kritéria pro studijní a pracovní podmínky