3. Jdeme na to/fungujeme společně / spolupráce v praxi... REALIZACE SPOLUPRÁCE

Zrekapitulujte si výstupy, které jste na jednání se školou získali. Rozhodli jste se definitivně pro spolupráci? Ano.

Pokračujte v realizaci dalších kroků k nastartování spolupráce, tj. k přijetí žáků na vaše pracoviště. Pověřte své zaměstnance nebo externí spolupracovníky následujícími úkoly:

Kdo co dělá: