a. Účetní/ekonom/mzdová účetní

  • Kontaktuje správce daně; zjistí konkrétní podmínky, které je třeba splnit pro možnost uplatnění daňových úlev, odpočtů na pořízení majetku (evidenční knihy docházky).
  • Připraví podklady pro výplaty odměn za produktivní činnost (evidenční knihy docházky – lze ve spolupráci se školou, zavedení žáků do mzdového systému).
  • Připraví podklady pro výši odměn a příplatků pro instruktory (dodatek k pracovní smlouvě).
  • Sjedná, případně zreviduje dobrovolné pojištění pro podnikání, případně sjedná pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnancem při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání.