Analýza programů odborného vzdělávání na úrovni EQF 5 v pěti evropských zemích

Dynamický rozvoj technologií a proměny trhu práce i obsahu různých povolání přináší výzvy pro vzdělávací systém, a zejména pro počáteční odborné vzdělávání. Vzdělávací systém musí umět pružně reagovat na potřeby trhu práce a nabízet odpovídající kvalifikace na různých úrovních odborné náročnosti. Velký potenciál mají kvalifikace na úrovni EQF 5.

infografika-eqf-400.png

V České republice se na úrovni EQF 5 tvoří pouze kvalifikace v rámci Národní soustavy kvalifikací, programy počátečního odborného vzdělávání na této úrovni však doposud neexistují. Proto byla jedna z aktivit projektu EQAVET na období 2019-2021 zaměřena na zmapování vzdělávacích programů ve vybraných evropských zemích s cílem poskytnout inspiraci zástupcům decizní sféry a MŠMT při rozhodování o směru budoucího rozvoje vzdělávacího systému v ČR na úrovni EQF 5.

Za tímto účelem byla provedena analýza programů odborného vzdělávání na úrovni EQF 5 v pěti evropských zemích: Rakousku, Belgii, Švédsku, Slovensku a Slovinsku, v nichž jsou tyto programy běžnou součástí vzdělávacího systému. Cílem analýzy je zmapovat vybrané aspekty kvalifikací odpovídajících úrovni EQF 5 v uvedených zemích, zjistit základní charakteristiky programů na úrovni EQF 5 a postavení absolventa těchto programů na trhu práce a ukázat funkční principy, na nichž jsou modely vzdělávacích programů založeny. Přidanou hodnotou tohoto výběru je to, že programy na úrovni EQF 5 se v těchto zemích liší rozmanitostí věkových skupin zastoupených v těchto programech (někde jde převážně o pracující dospělé) i různou délkou těchto programů (1-2 roky, zatímco jinde až 5 let).

Základní kritéria, o která se opírá analýza, jsou následující:

  • deskriptory EQF na úrovni 4-5 a deskriptory národních rámců kvalifikací (včetně obsazenosti úrovní - vztah k sekundárnímu a post-sekundárnímu vzdělávání)
  • výsledky učení dokládající výše uvedené úrovně
  • možnost modularizace vzdělávacích programů
  • prostupnost vzdělávacího systému a vazba na uznávání a další vzdělávání
  • forma studia
  • délka studia
  • typ zkoušky ukončující vzdělávací program
  • typ certifikátu (udělený titul)

Další informace:

Ke stažení:

Analyza_programu_odborneho_vzdelavani_na_urovni_EQF_5_v_peti_vybranych_zemich_EU.pdf Analýza programů odborného vzdělávání na úrovni EQF 5 v pěti vybraných zemích EU (525,71 KB, česky)