b. Firemní koordinátor spolupráce se školou/personalista

  • Osloví vytipované instruktory, seznámí je se záměrem a podmínkami spolupráce se školami, změnou pracovních a mzdových podmínek, s jejich rolí ve vzdělávacím procesu.
  • Pro instruktory, kteří souhlasí se spoluprací, zajistí vhodné a odpovídající školení.
  • Ve spolupráci se školou připraví Smlouvu o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování (náležitosti stanovuje vyhláška o středním vzdělávání 13/2005 Sb.; §12).
  • Ve spolupráci se školou připraví harmonogram činností a stanoví vzdělávací cíle žáků v rámci praktického vyučování na pracovištích.
  • Sepíše údaje, které budete požadovat od žáků s odůvodněním, k jakým účelům budete údaje zpracovávat.
  • Stanoví způsob, jakým budete žáky a školu informovat o změnách podmínek (v případě nehody, nedodání materiálu pro výrobu, náhlého uzavření provozovny z technických důvodů, z důvodů nemoci instruktora apod.).
  • Před nástupem žáků na pracoviště zajistí školitele BOZP na pracovištích; případně zkontroluje platnost veškerých periodických školení u instruktorů nebo vedoucích pracovníků.