Česko-slovenský webinář na téma zajišťování kvality v odborném vzdělávání

Namísto plánovaného osobního setkání zástupců českého a slovenského odborného vzdělávání z krajů, škol a inspekce formou Peer Learning Activity se dne 22. října uskutečnil společný webinář českého a slovenského institutu a center EQAVET na téma zajišťování kvality v odborném vzdělávání. Webináře pořádaného jako úvodní akce k Evropskému týdnu odborných dovedností 2020 se díky online formě účastnilo 154 osob.

Národní pedagogický institut (NPI) ČR a ŠIOV (Štátny inštitút odborného vzdelavania) se věnují dlouhodobě kvalitě v odborném vzdělávání, od roku 2016 také pod hlavičkou evropské sítě EQAVET, kde je výměna zkušeností vždy vítaným přesahem.

Na programu webináře byl společný úvod a představení aktivit obou institucí na podporu zajišťování kvality v odborném vzdělávání. Prezentace v první české části webináře byly věnované akčnímu plánování založenému na datech, potřebách škol a cyklu kvality na úrovni krajů a také příkladu ze střední školy. Neméně zajímavý byl příspěvek věnovaný prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání.

Ve slovenské části programu byla zaměřena pozornost na zkušenost Trenčianského samosprávného kraje při zavádění pozice koordinátora kvality na středních odborných školách. S peer review – metodou vzájemného hodnocení - účastníky seznámila jak vedoucí odboru školství Trenčianského kraje, tak odbornice na zajišťování kvality z italské vzdělávací agentury.

Záznam celého webináře najdete na Youtubu.

Program i všechny prezentace ve formátu PDF ke stažení:


Více o slovenském EQAVET na https://okvalite.sk/

Více o aktivitách vzájemného učení (PLA) najdete na webu EQAVETu.

Informace o zapojení Národního pedagogického institutu ČR do Evropského týdne odborných dovedností najdete v článku na webu NPI.