Co je EQAVET

2540.jpg EQAVET (The European Quality Assurance in Vocational Education and Training) je evropský rámec pro podporu zajišťování kvality v odborném vzdělávání (OV), který pomáhá školám, zaměstnavatelům a všem, kteří se podílejí na odborném vzdělávání, dokumentovat, rozvíjet, monitorovat, hodnotit a zlepšovat kvalitu odborného vzdělávání. 

EQAVET je také síť odborníků, kteří pomáhají školám zlepšovat vzdělávací programy, zavádět inovace, inspirovat se v zahraničí a pracovat na sobě podle potřeb školy a žáků. EQAVET nabízí sadu inspirativních nástrojů pro využití v praxi školy – cyklus kvality14 kritérií pro studijní a pracovní podmínkypříklady dobré praxe aj.

Výhody EQAVETu:

● Pomáhá všem, kdo chtějí zlepšovat kulturu kvality v odborném vzdělávání, dokumentovat, rozvíjet a hodnotit kvalitu OV.
● Díky EQAVETu může být odborné vzdělávání srozumitelné, důvěryhodné a inovativní.
● Podporuje vzájemnou důvěru, protože napomáhá zkvalitnit vzdělávací programy a zapojit do jejich tvorby zaměstnavatele.

Kdo EQAVET využije:
Každý, komu záleží na kvalitě v odborném vzdělávání, konkrétně:
● střední a vyšší odborné školy (včetně jejich ředitelů, učitelů a žáků)
● vzdělávací instituce
● zřizovatelé SŠ a VOŠ
● zaměstnavatelé (státní instituce i soukromé firmy)

Poslání a dlouhodobé cíle EQAVETu v ČR:
● podporovat vzájemné uznávání kvalifikací v EU
● usnadňovat mobilitu žáků/studentů a zlepšovat jejich zaměstnatelnost.