Do Evropského týdne odborných dovedností se zapojilo 45 zemí s více než 1800 akcemi

18. 2. 2019 Evropský týden odborných dovedností (VET Skills Week), který proběhl v listopadu 2018, zvýšil povědomí veřejnosti o široké škále příležitostí spojených s odborným vzdělávání.  

Pod heslem „Objevte svůj talent“ proběhlo až do prosince 2018 po celé Evropě přes 1800 akcí, na kterých měly tisíce mladých lidí možnost získat více informací o odborném vzdělávání a o pracovních příležitostech, jež tento typ vzdělávání nabízí. Jde například o filmaře, veterinárního technika či leteckého mechanika. Akce ukázaly, že odborné vzdělávání se stává pro mladé i dospělé lidi inteligentní volbou pro budoucnost, protože v něm získávají lidé takové dovednosti, které odpovídají potřebám trhu práce ve 21. století, kvalitním pracovním místům a vyšší zaměstnatelnosti.

Více informací najdete na https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/.

Fórum sítě EQAVET

V rámci Evropského týdne odborných dovedností se konalo také fórum sítě EQAVET ve Vídni v listopadu 2018, na kterém se sešli účastníci vzdělávání a jehož tématem byl význam jejich role při posilování kvality odborného vzdělávání. Přítomní se shodli na tom, že účastníci vzdělávání jsou klíčovými partnery při rozvíjení účinných systémů zajišťujících kvalitu odborného vzdělávání. Nabídka pro účastníky vzdělávání se musí stále více řídit poptávkou a tím, aby se shodoval užitek pro účastníka vzdělávání i pro zaměstnavatele a společnost. V mnoha zemích je odborné vzdělávání a příprava pro účastníky vzdělávání první volbou. Čím více účastníků vzdělávání bude vyprávět o tom, jak uspěli a proč se rozhodli dokončit program na úrovni počátečního odborného vzdělávání, tím více se bude zvyšovat i prestiž tohoto vzdělávání.


vet-skills-week-2018-clanek-1.png

Evropský týden odborných dovedností v ČR

Zahajovací konference k oficiálnímu zahájení Evropského týdne odborných dovedností proběhla v České republice 5. listopadu 2018 v Praze a zorganizoval ji Dům zahraniční spolupráce. Akce byla určená účastníkům stáží, koordinátorům projektů a dalším partnerům. Na konferenci proběhlo také předání cen výhercům soutěže na instagramu Objev svůj talent určená účastníkům stáží s Erasmem+ v odborném vzdělávání (#ObjevSvujTalent).


vet-skills-week-2018-clanek-2.png