Evropský týden odborných dovedností

24. 10. 2018 Třetí ročník Evropského týdne odborných dovedností (VET Skills Week) s podtitulem „Objev svůj talent“ se koná ve dnech 5. až 9. listopadu 2018. Školy a další instituce, které se chtějí do akce zapojit, mohou uspořádat například den otevřených dveří, vernisáž, prezentace s ukázkami prací žáků, soutěž, přednášku, konferenci, workshop či další akci. Cílem této celoevropské akce je ukázat, jak je odborné vzdělávání a příprava atraktivní a kvalitní. 

Národní ústav pro vzdělávání se letos zapojuje spuštěním webu www.eqavet.cz, který má za cíl přispět ke zvýšení atraktivity odborného vzdělávání v České republice. Zájemci tu najdou užitečné a aktuální informace, rady a inspiraci v oblasti kvality v odborném vzdělávání. Vybrat si mohou ze sady inspirativních nástrojů pro využití v praxi školy, mezi které patří cyklus kvality, příklady dobré praxe nebo čtrnáct kritérií pro studijní a pracovní podmínky. V České republice tato kritéria zahrnují především spolupráci mezi školou a firmou v praktickém vyučování a patří mezi ně mj. písemná dohoda, praktická příprava na pracovišti, odměna žákům, právní ochrana, podmínky pro přijímání žáků nebo sledování uplatnění absolventů.

Evropský týden odborných dovedností koordinuje Dům zahraniční spolupráce. Více informací najdete na webu bit.ly/týdendovedností.

Akce

Zahajovací konference Evropského týdne odborných dovedností 2018

Dům zahraniční spolupráce pořádá 5. 11. 2018 zahajovací konferenci Evropského týdne odborných dovedností 2018. Akce je určena pro žáky a pracovníky, kteří se zúčastnili mobility v odborném vzdělávání s programem Erasmus+ a nebo o účasti uvažují, a také pro všechny příznivce odborného vzdělávání. Cílem akce je vzájemné sdílení zkušeností z pracovních stáží, diskuze jejich dopadu a motivace zúčastněných k dalším mezinárodním aktivitám.

Jednání sítě pro zajišťování kvality v odborném vzdělávání a odborného panelu projektu P-KAP

Ve spolupráci projektů P-KAP (Podpora krajského akčního plánování) a EQAVET v ČR (Evropská síť pro zajišťování kvality v odborném vzdělávání) proběhne v úterý dne 13. listopadu 2018 v prostorách hotelu Alwyn na Praze 8 jednání sítě pro zajišťování kvality v odborném vzdělávání. Cílem tohoto jednání je navzájem se informovat a diskutovat o novinkách a možnostech v oblasti podporování kvality odborného vzdělávání, na programu jsou zajímavá a aktuální témata z odborného vzdělávání a Evropského týdne odborných dovedností. 

Program jednání sítě pro zajišťování kvality VET_13.11.2018.pdf

Konference k digitální gramotnosti učitelů

Konference Využívání digitální gramotnosti učitelů ve výuce proběhne v Berouně ve dnech 22. až 23. listopadu 2018. V rámci letošního ročníku konference TTnet budou prezentovány praktické nástroje zaměřené na podporu učitelů středních škol v oblasti rozvoje digitální gramotnost, aktuální informace zaměřené na podporu digitálního vzdělávání na školách a taktéž na jednotlivé projekty a iniciativy v této oblasti. V rámci konference se rovněž uskuteční prakticky orientované workshopy vztahující se k uvedené problematice.  Program konference

Konference Celoživotní kariérové poradenství v lokální a globální síti

Mezinárodní konference ke kariérovému poradenství se bude konat  23. - 24. listopadu  v prostorách  Univerzity Hradec Králové. Konference je organizována Centrem Euroguidance v ČR, DZS ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové. Navazuje 3. ročníkem na předchozí konference k aktuálním tématům kariérového poradenství, které proběhly ve spolupráci s ÚPV FF MU (2016) a Katedrou andragogiky FF UK (2017). Cílem konferencí je rozvíjet odborné zázemí kariérového poradenství, podporovat jeho profesionalizaci a zároveň jeho otevřenost, různorodost a vznik jeho nových forem. Podpořit teorii, výzkum a odbornou diskuzi praktiků i veřejnosti. Další informace o konferenci včetně odkazu s možností registrace najdete na webu Euroguidance.