Inspirace do výuky i k online vzdělávání pro učitele odborných škol

7. 4. 2020  Nabízíme učitelům odborných škol tipy na užitečné a ověřené materiály do výuky i na vlastní vzdělávání, které jsou dostupné zdarma a online a lze je okamžitě využít.

Online vzdělávání učitelů - kurzy a webináře  

Online prostředí poskytuje zdarma kurzy MOOC („massive open online course“ – hromadné otevřené online kurzy) a nabízí i širokou paletu online kurzů, webinářů a online konferencí, většinou zdarma. Konkrétní tipy na online vzdělávání učitelů včetně kurzů zdarma najdete na http://archiv-nuv.npi.cz/eqavet/online-vzdelavani. 

Úlohy a další inspirace pro online výuku z projektu Modernizace odborného vzdělávání 

S dílčími podněty pro online výuku přichází projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který nabízí náměty pro modernizaci ŠVP s využitím modulů. V průběhu projektu bylo vytvořeno široké spektrum užitečných materiálů, jako jsou vzdělávací moduly, komplexní úlohy nebo jednotky výsledků učení pokrývající 43 oborů vzdělání, které mohou sloužit jako stavební prvky modulové výuky. 

Všechny materiály jsou k dispozici zdarma všem učitelům středních odborných škol v informačním systému projektu MOV (IS MOV). Většina vytvořených materiálů neslouží primárně pro online výuku, ale učitelé zde mohou čerpat inspiraci pro svoji výuku především v komplexních úlohách, které mohou být ihned použity v praxi. Na jejich tvorbě se podílelo 105 středních odborných škol z celé České republiky. Komplexní úlohy zpravidla obsahují řadu příloh, jako jsou pracovní listy ve Wordu nebo Excelu a prezentace. 

Výukové materiály pro opravu, údržbu elektromobilů a hybridních vozidel - Green Wheels 

V průběhu projektu Green Wheels byla vytvořena celá řada inovativních učebních a výukových materiálů, které jsou zdarma volně přístupné na webových stránkách projektu Green Wheels v sekci pro online vzdělávání. Všechny materiály byly přeloženy do češtiny a ověřeny ve výuce na partnerských školách. 

Učitelé zde najdou například 82 pracovních listů pro žáky, 15 výukových videí v anglickém i českém jazyce, materiály pro učitele, pracovní listy pro výuku odborné angličtiny metodou CLIL nebo on-line obrazový výkladový slovník technických výrazů nejen v českém, ale i anglickém, slovenském a maďarském jazyce. Dále jsou zde umístěny videozáznamy z výuky a moduly interaktivní on-line výuky pro učitele. Část materiálů je přínosná i pro střední školy mimo automobilní oblast, pracovní listy CLIL i pro výuku fyziky. Více informací najdete na webu Green Wheels 

 

Inspiraci k online výuce najdete také na webu MŠMT a Digikoalice