Instruktor praktického vyučování: 17. 4. 2019 volná místa v kurzu pro lektory

25. 3. 2019 Jednodenní proškolení lektorů kurzu Instruktor praktického vyučování nabízíme zdarma a bude se konat 17. dubna 2019 od 9 hodin do 15 hodin v sídle Národního ústavu pro vzdělávání (Weilova 1271/6, Praha 10).

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

Kurz Instruktor praktického vyučování je určen k proškolení lektorů, kteří mohou samostatně působit v rámci své školy a regionu a připravovat instruktory ve firmách podle potřeby. 

Účastníci kurzu mohou být jak učitelé odborného výcviku nebo teoretického odborného předmětu, ale také zástupci zaměstnavatelů, např. personalisté nebo interní školitelé či ti, kteří mají ve firmě na starosti vzdělávání žáků.

Od NÚV dostávají účastníci osvědčení o absolvování kurzu, ale též zdarma elektronickou verzi kurzu k dalšímu využití a úpravám podle potřeb školy a firmy. Povinností těchto proškolených účastníků je každoročně informovat NÚV o využití kurzu a o počtu proškolených instruktorů.

JAK SE MOHU PŘIHLÁSIT?

Zájemci se mohou přihlásit nejpozději do 5. dubna 2019 na e-mail martina.kanakova@nuv_cz

KDO JE TO INSTRUKTOR PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ?

Instruktor praktického vyučování je zaměstnanec firmy nebo instituce, která na základě smlouvy se školou (tzv. Smlouva o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování) realizuje praktické vyučování – odborný výcvik nebo odbornou praxi žáků v reálném pracovním prostředí. Instruktor je důležitou osobou, která se podílí na přípravě žáků, je s nimi v přímé interakci. Proto je žádoucí, aby měl možnost získat pro výkon této činnosti takové znalosti, které mu pomohou zorientovat se v dokumentech školy a v dalších souvislostech a získat větší jistotu při práci se žáky.

JAKÁ JE VAZBA NA PROFESNÍ KVALIFIKACI?

V dubnu 2017 byla schválena profesní kvalifikace Instruktor u poskytovatele praktického vyučování, která vznikla na podnět zaměstnavatelů zapojených v projektu Pospolu. Nyní je možné stát se autorizovanou osobou pro tuto profesní kvalifikaci. 

https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1356-Instruktor_u_poskytovatele_praktickeho_vyucovani/revize-1690

Zájemci o získání profesní kvalifikace pak mohou na výše zmíněný kurz navázat zkouškou profesní kvalifikace, kterou v současnosti nabízejí čtyři autorizované osoby.

Související články