Jak na kvalitní spolupráci škol a firem

Spolupráce škol a firem k odbornému vzdělávání neodmyslitelně patří. Víte, co udělat pro to, aby dobře fungovala a přinášela prospěch všem zúčastněným stranám? EQAVET má pro zástupce škol a firem vytipované oblasti spolupráce a konkrétní náměty, jak spolupráci správně nastavit a využít, a srozumitelně vám je představí ve videu.

instruktor

Pro oboustranně výhodnou a kvalitní spolupráci nabízí EQAVET přehled a popis 14 kritérií pro kvalitní spolupráci, která představují možné oblasti a aspekty spolupráce škol a firem. Ve videu vám přínosy vzájemné spolupráce na vlastních zkušenostech přiblíží pět škol a jejich partnerů, menších i velkých firem. Dozvíte se, proč považují za důležité společně definovat obsah praktického vyučování na pracovišti, jakým způsobem přistupují k jeho zajištění, proč je důležité vzdělávat instruktory praktického vyučování z firem a učitele posílat na stáže. Zástupci škol i firem ve videu popisují, jak zajišťují odměnu žákům za produktivní činnost i jaké mají zkušenosti s čerpáním daňových úlev.


Pro lepší spolupráci EQAVET nabízí pro zaměstnavatele praktický návod a kontrolní seznam kroků, který využijí personalisté a další zástupci firem.

Kritéria pro studijní a pracovní podmínky - oblasti spolupráce škol a firem

Praktický návod a kontrolní seznam kroků pro zaměstnavatele