Jednání sítě pro zajišťování kvality a odborný panel projektu P-KAP

15. 11. 2018 Jednání sítě pro zajišťování kvality EQAVET se konalo spolu s odborným panelem projektu Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) 13. listopadu 2018 v Praze. Společným tématem akce byla kvalita v odborném vzdělávání.

Jednání se zúčastnili zástupci z MŠMT, z České školní inspekce, zaměstnavatelů, škol i systémových projektů Národního ústavu pro vzdělávání a dalších vzdělávacích institucí. Kvalita v odborném vzdělávání byla probírána z několika pohledů. Prvním byl cyklus kvality jako způsob, kterým se dá nahlížet na plnění aktivit a procesů. Druhým přístupem ke kvalitě bylo národní a mezinárodní hledisko, a to formou sdílení zkušeností, dobré praxe a možné inspirace ostatním. Třetím pohledem na kvalitu je pohled různých aktérů, partnerů a zainteresovaných stran. Dalším pohledem na kvalitu a vývoj v odborném vzdělávání je zavádění inovací, trendů a situace na trhu práce. 

 

Prezentace:

Video:

 Fotografie:

 

setkani site EQAVET.jpg

setkani site EQAVET2.jpg

setkani site EQAVET3.jpg