Ke stažení

Informace o EQAVET:

Doporuceni_rady_o_odbornem_vzdelavani_2020.pdf Doporuceni_rady_ze dne 24. listopadu 2020 o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost (646,14 KB, česky)

Council_Recommendation_on_vocational_education_and_training_VET_2020.pdf Council Recommendation on vocational education and training (VET) for sustainable competitiveness, social fairness and resilience 2020 (616,51 KB, anglicky)

Doporučení Kvalitní učňovská příprava 2018 (14 kritérií, česky) Doporučení Rady (EU) ze dne 15. března 2018, o Evropském rámci pro kvalitní a efektivní učňovskou přípravu kritérií (Doporučení 153/2018) (490,82 KB, česky)

Leták Cyklus kvality v praxi (2018, česky) Leták Cyklus kvality v praxi (2018) (173,97 KB, česky)

Leták Ukazatele kvality EQAVET (2018, česky) Leták Ukazatele kvality EQAVET (2018) (155,01 KB, česky)

letak_EQAVET.pdf Leták o EQAVETu (1,48 MB, česky)

Studie, šetření:

Analyza_programu_odborneho_vzdelavani_na_urovni_EQF_5_v_peti_vybranych_zemich_EU.pdf Analýza programů odborného vzdělávání na úrovni EQF 5 v pěti vybraných zemích EU (525,71 KB, česky)

Srovnavaci_analyza_ucebnich_dokumentu_pro_stredni_odborne_vzdelavani_ve_dvou_vybranych_oborech_vzdelani_za_obdobi_1997_2017_NUV_2019_.pdf Srovnávací analýza učebních dokumentů pro střední odborné vzdělávání ve dvou vybraných oborech vzdělání za období 1997-2017 (NÚV 2019) (520,24 KB, česky

Zajišťování kvality ve vzdělávání (Eurydice 2015) Zajišťování kvality ve vzdělávání (Eurydice 2015) (7,49 MB, česky)

Koncepční studie projektu Pospolu (NÚV 2015) Koncepční studie projektu Pospolu (NÚV 2015) (4,13 MB, česky)

Průvodce pro firmy, část 2 (výstup projektu Pospolu, NÚV 2015) Průvodce pro firmy, část 2 (výstup projektu Pospolu, NÚV 2015) (152,76 KB, česky)

Zkušenosti ze zahraničí:

• Application of learning outcomes approaches across Europe. A comparative study. (Cedefop 2016, anglicky) Application of learning outcomes approaches across Europe. A comparative study. (Cedefop 2016) (2,73 MB, anglicky)

• Quality assurance in the Netherlands. (EQAVET Secretariat 2016, anglicky) Quality assurance in the Netherlands. (EQAVET Secretariat 2016)(306,50 KB, anglicky)

• Quality assurance of company-based training in the dual system in Germany. An overview for practitioners and VET experts. (BIBB 2017) Quality assurance of company-based training in the dual system in Germany. An overview for practitioners and VET experts. (BIBB 2017) (2,22 MB, anglicky)

• Faktory úspechu pri duálnom vzdelávaní. Možnosti prenosu. (WIFI 2014) Faktory úspechu pri duálnom vzdelávaní. Možnosti prenosu. (WIFI 2014) (6,65 MB, slovensky)

• Vocational education and training in the Netherlands. Short description. (Publications Office of the European Union 2016) Vocational education and training in the Netherlands. Short description. (Publications Office of the European Union 2016) (5,68 MB, anglicky)

• Work-based learning in CVET. Complex methodological handbook. (Government Office of Békés County 2017) Work-based learning in CVET. Complex methodological handbook. (Government Office of Békés County 2017) (5,25 MB, anglicky)

Metodiky, užitečné dokumenty:

• Odborný výcvik ve firmě. Mechanik opravář motorových vozidel. Metodicko-analytický materiál (NÚV 2016) Odborný výcvik ve firmě. Mechanik opravář motorových vozidel. Metodicko-analytický materiál (NÚV 2016) (1,47 MB, česky)

• Prohloubení kultury zajištění kvality v odborném vzdělávání a aplikace fáze revize v cyklu kvality, včetně využití zpětné vazby. Analýza vybraných aspektů způsobu zajištění kvality ve vývoji Národní soustavy kvalifikací (NÚV 2017) Prohloubení kultury zajištění kvality v odborném vzdělávání a aplikace fáze revize v cyklu kvality, včetně využití zpětné vazby. Analýza vybraných aspektů způsobu zajištění kvality ve vývoji Národní soustavy kvalifikací (NÚV 2017) (1,22 MB, česky)

• Prezentace ČŠI „Informační systémy ČŠI pro školy“ (Odborný panel projektu P-KAP 2016) Prezentace ČŠI „Informační systémy ČŠI pro školy“ (Odborný panel projektu P-KAP 2016) (384,29 KB, česky)

• Prezentace ČŠI „Kritéria hodnocení – model kvalitní školy“ (Odborný panel projektu P-KAP 2016) Prezentace ČŠI „Kritéria hodnocení – model kvalitní školy“ (Odborný panel projektu P-KAP 2016) (744,47 KB, česky)

• A European quality framework for apprenticeships. A European Trade Union proposal. (ETUC 2016) A European quality framework for apprenticeships. A European Trade Union proposal. (ETUC 2016) (521,58 KB, anglicky)

• Handbook for VET Providers. Supporting internal quality management and quality culture. (Cedefop 2015) Handbook for VET Providers. Supporting internal quality management and quality culture. (Cedefop 2015) (2,85 MB, anglicky)

• Prezentace NÚV „Kvalita (ve vzdělávání)“ (Projekt EQAVET 2016) Prezentace NÚV „Kvalita (ve vzdělávání)“ (Projekt EQAVET 2016) (772,26 KB, česky)

• Prezentace NÚV „Průmysl 4.0“ (Projekt EQAVET 2016) Prezentace NÚV „Průmysl 4.0“ (Projekt EQAVET 2016) (1,92 MB, česky

• Prezentace NÚV „Podpora krajského akčního plánování - podpora kvality řízení škol“ (Odborný panel projektu P-KAP 2016) Prezentace NÚV „Podpora krajského akčního plánování - podpora kvality řízení škol“ (Odborný panel projektu P-KAP 2016) (843,13 KB, česky)

Podpora polytechnického vzdělávání a podnikavosti ve středoškolském vzdělávání. Sborník příspěvků z odborné konference TT-Net (NÚV 2017) Podpora polytechnického vzdělávání a podnikavosti ve středoškolském vzdělávání. Sborník příspěvků z odborné konference TT-Net (NÚV 2017) (3,21 MB, česky)

Definování, formulování a používání výsledků učení (2018) Definování, formulování a používání výsledků učení Evropská příručka, Cedefop (2017) (800,67 KB)