Koncept

Název projektu

Koncept (Koncepce dalšího vzdělávání)

 

Doba trvání a realizace projektu

Projekt realizoval Národní ústav pro vzdělávání v letech 2009-2013.

Web

http://archiv-nuv.npi.cz/koncept

 

Hlavní charakteristika, cíle a přínos projektu

Cílem projektu Koncept je koncepční vymezení a následná praktická podpora rozvoje dalšího vzdělávání v České republice.

Cílem projektu bylo navrhnout systémové prostředí dalšího vzdělávání v těchto oblastech:

  • uznávání výsledků dalšího vzdělávání;
  • stimulace poptávky po dalším vzdělávání jednotlivců i podniků;
  • sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce;
  • podpora nabídky dalšího vzdělávání;
  • kvalita dalšího vzdělávání;
  • podpora vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků;
  • monitoring dalšího vzdělávání;
  • informační a poradenská podpora dalšího vzdělávání.

 

Návaznost projektu na EQAVET a kvalitu v odborném vzdělávání

Jednou z aktivit projektu se stala právě podpora kvality dalšího vzdělávání. Byla identifikována řada komponent dalšího vzdělávání, kde lze a je žádoucí rozvíjet nástroje podporující kvalitu, přičemž jednou z oblastí byly instituce poskytující další vzdělávání a jejich kvalita. Oblast dalšího vzdělávání  v ČR koriguje jen nabídka a poptávka trhu práce. Kvalita vzdělávacích institucí se ukázala často jako diskutabilní a v konkurenčním boji pak nejednou ustupovala ceně. Mezi kritérii se při výběrových řízeních mnohokrát objevoval a objevuje požadavek na akreditaci programu MŠMT, což však dostatečně nevypovídá o kvalitě vzdělávací instituce jako takové.

 

Výstupy projektu

Výstupem projektu je řada analyticko-koncepčních prací a metodik:

Kvalita dalšího vzdělávání

Návrh systému ratingu vzdělávacích institucí

Koncepční studie projektu z ledna 2014 Systémový rozvoj dalšího vzdělávání

Profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání

Portál DV Monitor, jehož cílem je poskytovat informace o dalším vzdělávání v ČR: http://www.dvmonitor.cz