Kontakty

Národní referenční bod pro zajišťování kvality odborného vzdělávání v České republice (NRP EQAVET CZ)

Národní pedagogický institut České republiky
Weilova 1271/6
Praha 10 102 00

Koordinátorka NRP EQAVET CZ
Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.
E-mail: lenka.hlouskova@npi_cz