Kurikulum S

Název projektu

Kurikulum S - Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

 

Doba trvání a realizace projektu

Projekt realizovalo MŠMT ve spolupráci s NÚV (NÚOV) v letech 2009-2012

 

Web

http://archiv-nuv.npi.cz/projekty/kurikulums

 

Hlavní charakteristika, cíle a přínos projektu

Hlavním cílem projektu bylo poskytnout přímou pomoc středním odborným školám a konzervatořím v jejich reformě. Projekt nabízel učitelům, koordinátorům tvorby ŠVP a dalším pedagogickým pracovníkům odborných škol informace, metodické rady i možnost konzultací při zavádění školních vzdělávacích programů (ŠVP).

Projekt měl tři hlavní aktivity:  

  1. Pomoc školám při tvorbě ŠVP 
  2. Sledování výuky podle ŠVP na pilotních školách
  3. Rozvoj sociálního partnerství v odborném vzdělávání

 

Návaznost projektu na EQAVET a kvalitu v odborném vzdělávání

V roce 2007 byla zahájena kurikulární reforma odborného školství, k jejímž důležitým nástrojům patří dvoustupňová tvorba vzdělávacích programů. Jakkoliv byla tvorba školních vzdělávacích programů pro školy náročná, umožnila jim reagovat na vzdělávací podmínky své i na podmínky regionu a posílila jejich autonomii ve vzdělávání. Výuka podle školních vzdělávacích programů ve středních odborných  školách a středních odborných učilištích byla plošně zahájena v roce 2012 a smyslem bylo školy poučit o tom, že tím není tvorba ŠVP u konce, protože ŠVP se musí pravidelně revidovat a inovovat.

V praxi se ukázalo, že koordinátorům a učitelům podílejícím se na zpracování ŠVP nestačí pouze vstupní proškolení, ale že mají potřebu konzultovat problémy, které se objevují v průběhu práce na ŠVP, někteří mají zájem o odbornou supervizi připraveného programu. V regionech byla proto zřízena regionální konzultační centra, která nabízela bezplatnou pomoc školám.

 

Výstupy projektu

Publikace Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU zohlednila zkušenosti učitelů pilotních i dalších škol, lektorů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků i konzultantů k tvorbě ŠVP.  Textová část příručky je doplněna příklady a ukázkami z pilotních ŠVP i častými dotazy ze škol.  

Publikace Hodnocení kvality odborného vzdělávání – příklady z evropských zemí se zaměřuje na budování kultury kvality v souladu s principy EQAVET.

Další výstupy projektu najdete na webu NÚV.