Možnosti zajištění kvality v odborném vzdělávání představuje v Evropském týdnu odborných dovedností EQAVET ČR

Ve spolupráci slovenského a českého národního referenčního bodu pro zajišťování kvality EQAVET byl připraven při příležitosti Evropského týdne odborných dovedností česko-slovenský webinář a pro firmy a odborné školy praktický návod pro kvalitní a efektivní spolupráci. Evropský týden odborných dovedností proběhne v týdnu od 9. do 13. listopadu 2020 a zahrnuje i aktivity konané v průběhu celého roku 2020.

Česko-slovenský webinář na téma zajišťování kvality v odborném vzdělávání se uskutečnil 22. října 2020 jako úvodní akce k Evropskému týdnu odborných dovedností 2020. Online se ho zúčastnilo 154 lidí. Záznam webináře, program a prezentace ke stažení najdete v článku o webináři 

EVSW

Jak na kvalitní spolupráci škol a firem? Pomůže checklist 

Spolupráce odborných škol a firem je výhodná pro obě strany – firma má možnost si touto cestou vybírat mezi šikovnými studenty a žáky své budoucí pracovníky a absolventi škol najdou uplatnění na trhu práce a perspektivní zaměstnání. Pro kvalitní a oboustranně výhodnou spolupráci odborných škol a firem nabízíme přehled a popis 14 kritérií pro kvalitní spolupráci a také praktický návod a kontrolní seznam kroků pro zaměstnavatele v online formě i pdf formátu 

Díky tomuto užitečnému checklistu firmy při spolupráci se školami na nic nezapomenou, využijí potenciál vzájemné spolupráce a ujistí se, že vše dělají v nejlepší možné kvalitě. Spolupráce škol se zaměstnavateli má mnoho různých forem a podob a pro odborné vzdělávání a přípravu v souladu s potřebami trhu práce je naprosto klíčová. A aby to byla spolupráce komplexní a promyšlená, která přináší benefity všem aktérům, je nezbytné, aby pracovala s cyklem kvality, s kterým pracujeme i my v checklistu,” vysvětluje Martina Kaňáková z Národního referenčního bodu EQAVET ČR.  

Ke kvalitnější spolupráci v oblasti praktického vyučování slouží také dotazník kvality, který pomůže škole a firmě naplánovat a zajistit praktickou přípravu žáka na pracovišti, monitorovat její průběh, vyhodnotit její výsledky a případně navrhnout opatření, která povedou ke zlepšení spolupráce v budoucnu. 

Odborné vzdělávání jako chytrá cesta k jistému zaměstnání 

Evropský týden odborných dovedností je iniciativou Evropské komise, jejímž cílem je zvýšení povědomí o odborném vzdělávání a jeho atraktivity. Libor Witassek, ambasador ČR pro Evropský týden odborných dovedností ke kampani říká: „Mým cílem je propagovat odborné vzdělávání jakou chytrou cestu k budoucí prosperitě a jistému zaměstnání s dobrým výdělkem. Nyní se ekonomika mění rychle doslova před očima, masivní digitalizace či cirkulární ekonomika jsou témata, která se nevyhýbají ani vzdělávacímu sektoru a jsou obrovskými podnikatelskými megapříležitostmi pro všechny. Pandemie Covid-19 jen tyto trendy dramaticky urychluje. Tato témata se tak stávají nosnými tématy i pro oblast odborného vzdělávání a orientace do digitalizace a chytrých řešení pro cirkulární ekonomiku bez zbytečného plýtvání jsou nejvyšší prioritou a naprostou nutností.“ 

Odborné vzdělávání v Evropě a ČR:    

  • Míra zaměstnanosti čerstvých absolventů odborného vzdělávání v Evropě je 78,9 %, v ČR 86,7 % (2019).  

  • 60 % absolventů odborných škol v Evropě najde své první dlouhodobé zaměstnání do jednoho měsíce od ukončení studia (80 % pak po šesti měsících) (2018).  

  • 10,8 % evropské populace ve věku 25 až 64 let se účastní vzdělávání dospělých, v ČR je to 8,1 % (2019).  

  • 29 % osob v Evropě má nízké digitální dovednosti, v ČR je to 24 % (2019).   

  • Pandemie COVID-19 zvýraznila mezeru v digitálních dovednostech a nové nerovnosti se stále objevují. 

Zdroj: Eurostat a European Skills Agenda 

 
Sdílení příběhů

Evropský týden odborných dovedností zahrnuje širokou škálu akcí a aktivit, letos většinou pořádaných online. Jednou z aktivit je sbírání a sdílení příběhů žáků i učitelů z odborných škol, stáží nebo odborných soutěží, i absolventů při vstupu na trh práce ve formě fotografií, koláží nebo videí, které jsou postupně publikovány na na stránce Share your stories. Další informace o Evropském týdnu odborných dovedností najdete na webu Evropské komise, na online akce pořádané v rámci kampaně se můžete přihlásit na adrese https://www.eac-events.eu/website/3001/. 

 

VSW-pribehy.jpg

 

EVSW-Electronic_Sticker-2020-VER-1.jpg

Národní pedagogický institut se za Českou republiku do Evropského týdne odborných dovedností zapojuje jako partner. Kromě aktivit EQAVETu představí učitelům informační systém pro inovaci vzdělávacích programů a veřejnosti doklady Europassu – dodatek k osvědčení a doklad o dobrovolnictví. 

Další informace najdete v článku na webu NPI ČR.