Návštěva soutěže Euroskills 2018 v Budapešti

Ve dnech 26. až 28. září 2018 se jedenáct pracovníků Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) spolu se šesti zástupci středních odborných škol a gymnázia zúčastnilo soutěže odborných dovedností Euroskills v Budapešti. Účastníci výpravy mohli vidět a inspirovat se soutěžní přehlídkou odborných dovedností v mezinárodním kontextu, inovacemi v jednotlivých oborech i srovnat průběh této akce se soutěžemi, které se konají v České republice.

Soutěž odborných dovedností Euroskills se koná každé dva roky. V roce 2018 se jí zúčastnilo zhruba 400 účastníků z více než 27 zemí, kteří předvedli své odborné dovednosti a talent. Česká republika na soutěži bohužel zastoupena nebyla. Soutěžit bylo možné v těchto šesti oblastech: informační a komunikační technologie, výrobní a inženýrské technologie, stavebnictví, doprava a logistika, sociální a osobní služby, umění a móda.

euroskills-team-2018.jpg

Každá ze soutěžních oblastí uplatnila trochu jiný přístup k organizaci a průběhu soutěže. Například kadeřníci měli soutěž moderovanou po celou dobu, moderátor jim průběžně sděloval zbývající čas a fáze, ve kterých se nacházejí. Zároveň prezentoval medailonky soutěžících. Divácky nejatraktivnější byly přehlídky dovedností kadeřníků, osobních služeb (kosmetičky, sociální péče včetně domácí péče), ale také práce recepčních. Ti museli prokazovat své dovednosti v simulované komunikaci se zákazníky, která se mikrofonem přenášela k pultu hodnotitelů. Velké množství diváků přilákaly také gastronomické a restaurační služby. Soutěžící zakládali stoly, připravovali jejich květinovou výzdobu, ale také pokrmy přímo před zákazníkem. Zajímavé bylo sledovat odlišné pracovní postupy některých týmů, např. v rámci zahradní architektury, ale i kreativitu soutěžících floristů či kadeřníků (např. sladění barev v účesu), která byla více než vítána.

Euroskills zároveň umožňují mezinárodní výměnu informací a zkušeností i síťování jak mezi účastníky, tak mezi experty.

Pravidla a specifika soutěže v roce 2018

Letošní ročník se od těch předchozích lišil v tom, že soutěžní zadání nebylo vůbec známé předem a v průběhu přípravy se tedy dalo spolehnout jen na propozice z let minulých. Pravidla soutěže jsou poměrně přísná a prestiž je i v tom, že se jí každý žák nebo student může účastnit pouze jednou. Oficiálním jazykem je samozřejmě angličtina, v níž je potřeba svůj výrobek také obhájit. Soutěží jak týmy (dvojice či trojice), tak jednotlivci, podle povahy daného oboru. Po předložení zadání následuje ještě nezbytná diskuze v angličtině, kdy soutěžící může klást otázky, na které mu pak kolektivně odpovídá tým expertů - koučů. Po diskuzi pak následoval čas na „open communication time“, kdy může soutěžící hovořit ve svém rodném jazyce s tím, kdo ho na soutěž připravoval, a získat od něj rady nebo vysvětlení nejasností. Pak už je přísný zákaz komunikace v rodném jazyce bez přítomnosti jiného experta. Důvodem je objektivizace soutěže tak, aby všichni měli srovnatelné podmínky.

Soutěžících se v průběhu práce návštěvníci nesmějí na nic ptát, každý prostor je hlídán a ohrazen, aby se mohli plně soustředit na provedení úkolu. Není to úplně jednoduché, protože diváků bylo obrovské množství a čas na splnění zadaného úkolu mají účastníci klání pevně vymezen. Hodnotiteli jsou učitelé z odborných škol, kteří z pochopitelného důvodu nehodnotí své žáky, ale jejich soupeře (konkurenty). I oni mají na své hodnocení vymezený čas a přesné pokyny, jak a co mají hodnotit.

Zkušenosti ze Slovenska

Velmi dobrým zdrojem informací bylo pro českou výpravu Slovensko, kde je od roku 2008 organizací a záštitou nad soutěží pověřen Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV), který je přímo řízenou organizací Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Slovenští účastníci na Euroskills byli vybíráni na základě vítězství v národních soutěžích Skills Slovakia. Projekt Skills Slovakia existuje při ŠIOVu od roku 2009 a jeho úlohou je zastřešovat a iniciovat národní soutěže v odborných dovednostech a vysílat vítěze soutěží na mezinárodní soutěže Euroskills. V roce 2018 soutěžilo sedm účastníků ze Slovenska, žáků oborů elektrotechnika, informační technologie, web design, zastoupeni byli také kuchaři, floristé a kadeřníci ze škol v Bratislavě, Staré Turé, Prievidze, Žiliny, Banskej Bystrice a Tvrdošína.

Účastníci výpravy z NÚV a českých škol se shodli na tom, že soutěže tohoto typu mají velký potenciál pro žáka, hodnotícího učitele i celou školu. Jde zejména o jedinečnou prestižní mezinárodní zkušenost, příležitost k využití odborné angličtiny, ale také o práci pod tlakem před obrovským množstvím lidí. Bonusem pro účastníky je určitě i doplnění vlastního portfolia a rovněž vyhlídka na lepší uplatnění na trhu práce i díky získání certifikátu o účasti. Jde také o významnou propagaci odborného vzdělávání a jeho excelence, náročnosti, a to i finanční. Soutěž Euroskills lze vnímat současně jako skvělý veletrh povolání a příležitostí pro kariérové poradce a žáky ze základních škol poznat jednotlivé profese včetně možnosti si je vyzkoušet.

Další Euroskills se uskuteční v roce 2020 v rakouském Grazu.

Více informací o soutěži najdete na webu http://euroskills2018.com/, video z průběhu soutěže: https://www.youtube.com/watch?v=_K5bfkutUj4 a video ze závěrečného slavnostního ceremoniálu: https://www.youtube.com/watch?v=YatMMfMfoS0&t=.

Martina Kaňáková

Euroskills 2018