Pojďte s námi vyzkoušet žákovské e-portfolio!

21. 7. 2020  Máte také zkušenosti s žákovským portfoliem v odborném vzdělávání? Chcete si vyzkoušet práci s žákovským e-portfoliem? V projektu EQAVET sbíráme zkušenosti a chceme najít vhodné příklady pro učitele středních odborných škol. Hledáme učitele, kteří si chtějí vyzkoušet e-portfolio se svými žáky. Nabízíme Vám přehled základních technických možností a využití v hodinách, vč. odkazů na literaturu a další zdroje. 

Digitální prostředí proměňuje podobu práce a pracovní život. V prostředí školy se učitelé setkávají s žáky, kteří zanechávají svoji digitální stopu intuitivně a neorganizovaně. V současné době je důležité vést žáky k tomu, aby si uvědomili, že v digitálním prostředí utvářejí to, jak budou vnímáni druhými. Potenciální úspěch se odvíjí od jejich chování v online prostoru. 

studenti-portfolio.jpg

Používáním e-portfolia ve výuce je žák veden k dobrému a zodpovědnému používání digitálních technologií a je cíleně veden ke komunikaci a spolupráci v digitálním prostředí. E-portfolio, ve kterém žák shromažďuje dokumenty a jiné objekty nebo výsledky v elektronické podobě a které obsahuje dosažené výsledky, zkušenosti a dovednosti žáka, vede kromě jiného k tomu, aby vytvářel digitální obsah v různých formách. Jednotný model pro e-portfolio neexistuje, záleží vždy na konkrétním účelu. K technickým výhodám e-portfolia patří snadná práce s obsahem, přeskupování a doplňování materiálů, jejich aktualizace a propojování s dalšími materiály pomocí odkazů.

Práce s e-portfoliem v hodinách a vzdělávací aktivity s ním spojené pomáhají učiteli předvídat potřeby žáků a reagovat na ně. Díky e-portfoliu může nejen učitel sledovat pokrok žáka, jeho kompetence a dovednosti v různých oblastech a díky interakci se spolužáky i učitelem v digitálním prostředí během výuky i mimo ni dochází k (sebe)hodnocení, výběru nejlepších prací a posouzení kvality práce žáka. 

E-portfolio rozvíjí nové způsoby vedení a podpory žáka, napomáhá spolupráci a interakci a úspěchu v budoucím pracovním uplatnění. 

Vyzkoušejte to s námi 

  • Nabízíme spolupráci podle vašich možností a výměnu zkušeností v ČR i ze zahraničí. 
  • Začínáme v září 2020. 
  • Ozvěte se na e-mail renata.trtikova@npicr_cz

Soubory ke stažení