Poznatky a zkušenosti škol z ověřování e-portfolia

Ve školním roce 2020/21 jsme se zástupci a žáky sedmi odborných středních a vyšších odborných škol různého zaměření ověřovali využití e-portfolia ve výuce. Zkušenosti všech škol jsou vesměs pozitivní, všechny budou v zařazení práce s e-portfolia pokračovat a mají v plánu ho dále rozvíjet a rozšiřovat i do dalších předmětů.

Celkové zkušenosti a poznatky škol zapojených do ověřování si můžete přečíst v článku Do ověřování e-portfolia se zapojilo 40 pedagogů a 700 žáků.

Žáci si vedou portfolia tak, aby je využili při následné volbě povolání a kariérovém růstu

E-portfolio chceme využívat i pro komunikaci mezi žákem, školou a firmou

V písemné podobě studenti předkládají portfolio v rámci odborné zkoušky u absolutoria

Portfolio je skvělá možnost, jak vést žáky cíleně k přípravě na vstup na trh práce

Od zaměstnavatelů máme pozitivní ohlasy na názornost našeho e-portfolia

Je potřeba u žáků rozvíjet sebehodnotící a prezentační dovednosti, portfolio to umožňuje

Práce s portfoliem má na naší škole velkou podporu, portfolia si vytvářejí i učitelé