Přehled systémů odborného vzdělávání a přípravy v Evropě

24. 4. 2019 Nově vydaná publikace Spotlight on VET (Zaostřeno na odborné vzdělávání a přípravu) nabízí stručný a výstižný přehled systémů odborného vzdělávání a přípravy ve 30 evropských zemích (všech členských států EU, Norska a Islandu). Vydalo ji Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop).

Evropské země sice sdílejí společné cíle a výzvy, ale jejich systémy odborného vzdělávání a přípravy jsou rozdílné. V jejich podobách se odráží tradice daných zemí a jejich socioekonomický kontext. 

spotlight on vet_2018_tit.jpg

Publikace je určená všem, kteří chtějí získat rychlý přehled o hlavních rysech odborného vzdělávání a přípravy v jednotlivých evropských zemích. Schémata systémů jasně ukazují, jaké místo v rámci vzdělávacího systému má odborné vzdělávání a příprava, přinášejí přehledné a stručné informace o vzdělávacích možnostech a cestách, typech a úrovních kvalifikací, typech programů, formách vzdělávání, o délce a poměru učení na pracovišti. Popisy vzdělávacích systémů a použitá terminologie umožní čtenářům porovnat systémy v jednotlivých zemích.

Publikaci využijí tvůrci politik, sociální partneři, odborníci, výzkumní pracovníci a novináři. Poskytuje rovněž vodítko všem, kdo se podílí na činnostech souvisejících s odbornou přípravou a vzděláváním: poskytovatelům odborného vzdělávání a přípravy, učitelům a školitelům, pracovníkům odpovědným za poradenství a získávání a uznávání kvalifikací a také dalším čtenářům, kteří se chtějí seznámit se systémy odborného vzdělávání a přípravy v celé Evropě.

Publikace "Spotlight on VET- 2018 compilation“ ke stažení