Programy mezigeneračního učení ověřil EQAVET ve třech vzdělávacích institucích

28. 2 2019 V jedné z aktivit projektu EQAVET byly v roce 2018 v Kroměříži, ve Městě Albrechticích a v Písku pilotně ověřeny tři vzdělávací programy mezigeneračního učení, které vznikly v projektu  Senior 50+ Národního ústavu pro vzdělávání.

V programech, které mají modulovou stavbu, tak vždy se skupinou seniorů spolupracovala skupina žáků počátečního odborného vzdělávání středních odborných škol. Výukové situace vytvořily podmínky pro sdílené učení se i vzájemné učení dvou generací. Žáci se účastní v rolích asistentů lektora či samostatného lektora skupiny i vlastního účastníka vzdělávání. Učitelé zastávají jak role lektorů, tak supervizorů nebo mentorů v situacích, kdy výuku vedou samostatně žáci. Programy v rozsahu 60 - 70 hodin vždy sestávaly jak z teoretické (cca 10 hodin), tak z praktické části, která byla rozsáhlejší.

Více informací o programech mezigeneračního učení najdete na webu projektu Senior 50+.

Program Slavnostní příležitosti – příprava pokrmů studené kuchyně

Vzdělávací program Slavnostní příležitosti – příprava pokrmů studené kuchyně ověřovala Střední škola hotelová a služeb v Kroměříži. Program v délce 60 hodin (z toho 51 hodin praktických činností) absolvovalo celkem deset účastníků (převážně seniorek v  důchodového věku a dvě žákyně druhého ročníku oboru Gastronomie – Wellness). Program si kladl za cíl poskytnout účastníkům poznatky a vědomosti o přípravě, úpravě a zpracování surovin, vést je k samostatnému rozhodování, využívání znalostí z estetiky při expedici pokrmů a hospodárnému zacházení s potravinami a ekologickému chování. Účastníci se naučili vyrábět vybrané studené pokrmy pro slavnostní příležitosti, použít vhodnou technologickou úpravu, esteticky připravené pokrmy s využitím technologického vybavení upravit, použít vhodný inventář, uspořádat společenskou akci pro konkrétní slavnostní osobní i společenské příležitosti. Všichni zúčastnění si odnesli z programu řadu cenných nových vědomostí, dovedností i studijních materiálů. Účastnice z řad seniorek se zdokonalily v oblasti gastronomie v současných moderních trendech.

Žákyně seniorkám předávaly své dovednosti v oblasti vyřezávání (carvingu) ovoce a zeleniny a samy naopak od seniorů získaly řadu podnětů z tradičních českých receptur a zájmových oblastí seniorek. Také žákyně školy si díky účasti v kurzu o některá témata své dosavadní znalosti rozšířily a získaly současně řadu podnětů pro budoucí práci v rámci závěrečné praktické maturitní zkoušky. 

Programy mezigeneračního učení ověřil EQAVET ve třech vzdělávacích institucích

Program Trendy v zahradničení

Druhý pilotně ověřovaný vzdělávací program nazvaný Trendy v zahradničení byl ověřen ve Střední odborné škole a Základní škole ve Městě Albrechticích. Kurz v rozsahu 68 hodin absolvovalo pět seniorů (členů místního klubu zahrádkářů) a pět žáků 3. ročníku oboru Zahradník-aranžér. Vzdělávání bylo zaměřeno především na praktické činnosti týkající se pracovních operací pěstování zeleniny a květin. Program byl založen na skupinové práci žáků a seniorů. Hlavním cílem vzdělávacího programu bylo připravit účastníky tak, aby byli schopni spolupracovat a řešit úkoly s ostatními účastníky, aktivně vytvářet informace a předávat nové poznatky a vlastní zkušenosti. Cílem oborného vzdělání bylo prohloubit vědomosti a dovednosti, které umožní komplexní realizaci a správný technologický postup při pěstování zeleniny, bylinek a květin.

Programy mezigeneračního učení ověřil EQAVET ve třech vzdělávacích institucích

Program Vaříme společně – tradičně a moderně

Třetím programem mezigeneračního učení ověřeným v projektu EQAVET byl program Vaříme společně – tradičně i moderně SOŠ a SOU v  Písku. Kurzu v rozsahu 62 hodin se zúčastnilo 11 účastníků. V programu určeném především seniorům se vzdělávaly společně odlišné generace a to formou kooperativního učení ve skupinové práci mladých i seniorů. Cílem vzdělávacího programu v odborné rovině bylo získání nových poznatků v oblasti gastronomie, dietního stravování a zdravého životního stylu. V oblasti sociální bylo cílem zlepšit komunikaci mezi mladší a starší generací, podpořit vzájemnou empatii, osvojení asertivního chování a podpoření emoční inteligence. Zde se podařilo kromě žáků oboru kuchařské práce zapojit také žákyni oboru pečovatelské práce. Oba obory se tak vzájemně obohacovaly a žáci se učili také spolupracovat v týmu složeném i z jinak odborně zaměřených vrstevníků.

Ověřované programy mezigeneračního učení měly pozitivní dopad na všechny zapojené skupiny. Žákyně a žáci si vyzkoušeli roli lektora v oboru, v němž se sami vzdělávají, učitelé – lektoři se zase věnovali zcela jiné cílové skupině, než na kterou jsou zvyklí. Zároveň se všichni učili vzájemné toleranci s ohledem na určitá specifika, která s sebou přináší určitý věk. Programy s podporou vzdělávání napomáhají zvyšovat sociální úroveň seniorů a prodloužit aktivní část jejich života.