S mobilní verzí webu www.infoabsolvent.cz jsou uživatelé spokojeni

7. 3. 2019 Na začátku února 2019 byla spuštěna responzivní verze webu Infoabsolvent, ve které se zobrazení webu přizpůsobuje velikosti obrazovky. Zároveň odstartovala i možnost hodnocení webu pomocí dotazníku zpětné vazby. Obě zmíněné úpravy webu finančně podpořil projekt EQAVET. Z únorového hodnocení vyplývá, že mobilní verze webu uživatelům vyhovuje.

Web www.infoabsolvent.cz jako celek získal celkem 243 hodnocení, 54 hodnocení od profesionálů/pedag. pracovníků a 189 hodnocení od žáků, studentů nebo rodičů. V souvislosti s investicí do responzivní verze jsme sledovali i zařízení, z něhož byl web hodnocen. 148 hodnocení pocházelo z desktopů, 93 z mobilních telefonů a 2 z tabletu. Známky od uživatelů mobilních zařízení a tabletu byly celkově lepší než z desktopů.


infoabsolvent2-990.png

Co se obsahu týče, nejvíce hodnocení získala sekce Kam na školu. V této sekci se uživatelům nejvíce líbily karty školy, tedy stránky s podrobnými informacemi o jednotlivých školách. Uživatelé dále nejčastěji hodnotili sekci Jak na to, která obsahuje poradenství především v otázkách volby vzdělávací cesty a hledání zaměstnání.