Dotazníkové šetření o potřebách škol

V říjnu a listopadu 2018 proběhne v České republice mezi všemi, tedy více než 1300 středními a vyššími odbornými školami, dotazníkové šetření, které je součástí krajského akčního plánování rozvoje vzdělávání. Hlavním cílem šetření je zmapovat aktuální situaci škol a jejich potřeb v rámci tematických oblastí.

Vyplněný dotazník bude školám sloužit jako důležitý vstup pro přípravu či revizi školních akčních plánů či plánů aktivit. Aktuální data o potřebách škol pak v agregované podobě slouží jako jedno z podstatných východisek pro revizi a evaluaci jednotlivých krajských akčních plánů pro následující období.

Sběr dat se znovu uskuteční formou CASI - computer assisted self interviewing. Instruktážní video k vyplnění dotazníku najdete na  https://www.youtube.com/watch?v=JC8R1fCPSnQ&feature=youtu.be.

Nové dotazníkové šetření naváže na úvodní šetření provedené poprvé na přelomu let 2015/2016, při kterém se návratnost odpovědí pohybovala na úrovni 98 %. Navazující šetření, které rovněž vychází z požadavků operačního programu, je nově rozšířeno o tzv. nepovinné tematické oblasti (ICT kompetence, výuka cizích jazyků, čtenářská a matematická gramotnost).  Ukázalo se totiž, že o tyto oblasti mají školy značný zájem.

Dotazníkové šetření provádí Národní ústav pro vzdělávání v rámci systémového projektu Podpora krajského akčního plánování (2016-2021). Do konce května 2018 vytvořilo 778 středních a vyšších odborných škol školní akční plán nebo plán aktivit rozvoje školy, což je více než polovina všech středních a vyšších odborných škol.

Více informací najdete na http://archiv-nuv.npi.cz/p-kap.