Síť EQAVET v Evropě

sit.jpg Síť EQAVET (The European Quality Assurance in Vocational Education and Training Network) tvoří národní referenční body pro zajišťování kvality v jednotlivých členských zemích EU. Jejich posláním je propojovat evropské přístupy k zajišťování kvality v odborném vzdělávání s vnitrostátními postupy, předpisy a zvyklostmi.

Úkolem národních referenčních bodů a sítě odborníků je konkrétně:

  • sbírat a využívat zkušenosti odborníků z praxe – vzdělavatelů v odborném vzdělávání, představitelů relevantních veřejných institucí, zástupců zaměstnavatelů a sociálních partnerů a podporovat spolupráci mezi nimi;
  • šířit informace prostřednictvím Národní sítě pro zajišťování kvality odborného vzdělávání do regionů, ke školám a firmám;
  • podporovat kulturu kvality a informovat o využívání vybraných ukazatelů na národní úrovni;
  • spolupracovat s projekty zaměřenými na zajišťování kvality v kontextu programu Erasmus+ i evropskými sítěmi pro zajištění transparentnosti (ECVET, Europass a EQF);
  • vyměňovat si informace a zkušenosti s ostatními národními referenčními body;
  • vytvářet a šířit příklady dobré praxe a další materiály a výstupy celoevropské sítě EQAVET prostřednictvím webových stránek.

Práce sítě je podporována Evropskou komisí, Sekretariátem EQAVET, sociálními partnery a spolupracujícími odborníky. Síti předsedá Evropská komise, která podporuje účast členských států a sociálních partnerů v síti a s podporou Sekretariátu EQAVET řídí svou činnost v oblasti zajišťování kvality v odborném vzdělávání.

Členové sítě EQAVET v Evropě

Do sítě EQAVET jsou zapojeny členské státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) včetně kandidátských států (např. Turecko). Seznam zapojených států najdete na stránce Evropské sítě EQAVET.

 V České republice byl národní referenční bod ustaven Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na podzim roku 2010 při České školní inspekci. Od ledna 2016 tuto činnost zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.

Kontakt:

Národní referenční bod pro zajišťování kvality odborného vzdělávání v České republice (NRP EQAVET CZ)
Národní ústav pro vzdělávání
Weilova 1271/6
Praha 10 102 00

Koordinátorka NRP EQAVET CZ
Mgr. Martina Kaňáková
martina.kanakova[zavináč]nuv.cz
+420 274 022 278, mobil: +420 724 652 226