Stínování

Stínování (neboli „shadowing“) je velmi efektivní vzdělávací metoda. Stínování kolegy z jiné instituce umožňuje sledovat pracovní postupy, metody práce a jejich aplikaci nebo přímý dopad na žáka v každodenní praxi a přenášet tak osvědčené postupy do vlastní praxe. Současně tak lze reflektovat a kriticky zhodnotit vlastní metody a často i léta zaběhnuté způsoby práce.

Délka stínování je zpravidla týden až deset dní. Obnáší důkladnou znalost pracovních postupů, pravidel a prostředí hostitele, včetně jazyka, aby náplní stínování byla vlastní práce, a ne vysvětlování základních informací. Také příprava stínování na straně hostitele je poměrně náročná na čas a program.

Výhody a přínosy

Stínování může být impulzem pro změnu a jeho výhoda spočívá mimo jiné v tom, že nejde jen o teoretické seznámení se s problematikou, ale o ukázku práce s reálnou skupinou osob nebo třídou při běžném chodu instituce.

Odkazy

 


Jaké mám možnosti?