Ukazatele kvality

table.png Ukazatele kvality představují jeden z prostředků a možností pro zlepšení kvality v odborném vzdělávání.  Ukazatele kvality vycházejí stejně jako cyklus kvality z doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. června 2009, o evropském referenčním rámci pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Ukazatele kvality mohou využívat a zajišťovat školy, soukromé firmy i veřejné instituce na národní a krajské úrovni.

Na národní a regionální úrovni lze v České republice sledovat těchto pět ukazatelů kvality:


1. Míra účasti v programech odborného vzdělávání


Počet účastníků v programech odborného vzdělávání podle druhu programu a jednotlivých kritérií.
Cíle ukazatele:

 • Získání základních informací o atraktivnosti odborného vzdělávání na úrovni systému a poskytovatelů
 • Zaměření podpory na zvýšení dostupnosti odborného vzdělávání, a to i pro znevýhodněné skupiny

 2. Míra dokončení programů odborného vzdělávání

Počet osob, jež úspěšně dokončily či nedokončily programy odborného vzdělávání, podle druhu programu a jednotlivých kritérií.
Cíle ukazatele:

 • Získání základních informací o dosažených výsledcích ve vzdělávání a o kvalitě vzdělávacího procesu
 • Výpočet podílu učících se, kteří nedokončili program, ve srovnání s mírou účasti
 • Podpora úspěšného dokončení jako jeden z hlavních cílů kvality v oblasti odborného vzdělávání
 • Podpora poskytování přizpůsobených vzdělávacích programů, a to i pro znevýhodněné skupiny

3. Míra uplatnění účastníků programů odborného vzdělávání

a) oblast uplatnění účastníků odborného vzdělávání v daný okamžik po dokončení vzdělávání podle druhu programu a jednotlivých kritérií
b) podíl zaměstnaných učících se v daný okamžik po dokončení vzdělávání podle druhu
programu a jednotlivých kritérií
Cíle ukazatele:

 • Podpora zaměstnatelnosti
 • Lepší schopnost odborného vzdělávání reagovat na měnící se požadavky trhu práce
 • Podpora poskytování přizpůsobených vzdělávacích programů, a to i pro znevýhodněné skupiny

4. Využití získaných dovedností na pracovišti

a) informace o zaměstnání, které jednotlivé osoby získaly po dokončení vzdělávání podle druhu vzdělávacího programu a jednotlivých kritérií
b) míra spokojenosti osob a zaměstnavatelů se získanými dovednostmi či schopnostmi

Cíle ukazatele:

 • Zvýšení zaměstnatelnosti
 • Lepší schopnost odborného vzdělávání reagovat na měnící se požadavky trhu práce
 • Podpora poskytování přizpůsobených vzdělávacích programů, a to i pro znevýhodněné skupiny

5. Míra nezaměstnanosti podle jednotlivých kritérií

Cíle ukazatele:
Podkladové informace pro rozhodování na úrovni systémů odborného vzdělávání


Přehled všech deseti ukazatelů vycházejících z doporučení Rady č. 155/2009 je ke stažení zde:

letak_ukazatele_kvality.pdf letak_ukazatele_kvality.pdf (155,01 KB 02.10.2018)