UNIV

Název projektu

UNIV (Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé)

UNIV 2 Kraje

UNIV 3

 

Doba trvání a realizace projektu

Národní ústav pro vzdělávání realizoval v letech 2005-2015 tři projekty o uznávání výsledků neformálního a informálního učení: UNIV (2005-2008), UNIV 2 (2009-2013) a UNIV 3 (2012-2015).

Web

http://archiv-nuv.npi.cz/univ3

http://archiv-nuv.npi.cz/projekty/univ2

http://archiv-nuv.npi.cz/projekty/univ

 

Hlavní charakteristika, cíle a přínos projektu

Cílem projektů bylo vytvořit a rozvíjet sítě škol naplňujících koncept celoživotního učení (proměnit postupně SŠ zapojené do projektu na instituce poskytující počáteční i další vzdělávání  - centra celoživotního učení) a rozšířit nabídku dalšího vzdělávání na středních školách zapojených do projektu.

 

Návaznost projektu na EQAVET a kvalitu v odborném vzdělávání

Cílem projektu UNIV 3 (2012-2015) bylo podpořit rekvalifikace - vzniklo 350 modulových rekvalifikačních programů podle standardů Národní soustavy kvalifikací NSK, po jejich absolvování účastníci složením zkoušek získali novou profesní kvalifikaci. Zároveň se tak ověřil tzv. „proces uznávání“, v němž jsou uznávány dovednosti a znalosti, které se zájemci o novou profesní kvalifikaci naučili během života i mimo školu. Cílená příprava pracovníků vzdělávacích institucí participujících na projektu v oblasti provádění pilotního ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení následně umožnila jeho kvalitnější uznávání podle zákona č. 179/2006 Sb.

 

Výstupy projektu

Sborník příkladů dobré praxe