Zahájena spolupráce NPI ČR a NCP 4.0

V srpnu 2020 se na půdě Národního centra Průmyslu 4.0 (NCP 4.0) uskutečnil první seminář s názvem  Průmysl 4.0 a nové kompetence ve vzdělávání . Tímto seminářem byla  zahájena spolupráce NCP 4.0 a Národního pedagogického institutu .

Odborní garanti jednotlivých oblastí počátečního i dalšího odborného vzdělávání, vedení NPI ČR i zástupce MŠMT měli možnost setkat se a diskutovat mj. se zástupci ČVUT - laboratoře Průmyslové výroby a automatizace, generálním ředitelem firmy Siemens, manažery Škoda Auto a také dalšími řediteli a zástupci předních technologických firem DENSO, DEL, Pocket Virtuality a 3D Wiser. Diskuse se vedla o změnách v myšlení, důležitosti znalostí a dovedností a mezioborového a celoživotního vzdělávání. Jednání i seminář se setkal s pozitivním ohlasem obou stran. 

Druhý seminář v tomto cyklu se bude konat již 23. září, třetí plánujeme na listopad 2020 otevřít pro SŠ a zástupce krajů v rámci Evropského týdne odborných dovedností. 

Eduard Palíšek, generální ředitel SIEMENS ČR Ukázka 3D tiskáren a práce s tiskem Výzkumné a experimentální prostředí Testbed pro Průmysl 4.0