Žákovské e-portfolio

kvalita.png Portfolio je v oblasti vzdělávání často používanou metodou, jejíž potenciál se rozšiřuje s používáním digitálních technologií. Elektronické portfolio, zkráceně e-portfolio, je soubor dokumentů a jiných objektů nebo výsledků učení v elektronické podobě, který má ukázat, čeho žák dosáhl nebo co se naučil. I když je e-portfolio v oblasti odborného vzdělávání poměrně nové, s přechodem na vzdělávání na dálku se postupně stává dobrým pomocníkem pro učitele i žáky.

E-portfolio nejen rozvíjí nové způsoby vedení a podpory žáka, ale napomáhá také spolupráci a úspěchu v jeho budoucím pracovním uplatnění. Jeho význam jistě ocení i spolupracující zaměstnavatelé škol, kteří s jeho naplňováním mohou žákům pomoci. Učitelé využívají portfolio ve výuce i s ohledem na jeho různé pedagogické a didaktické funkce. Při práci s e-portfoliem může učitel sledovat pokrok žáka, jeho kompetence a dovednosti v různých oblastech. Díky interakci se spolužáky i učitelem během výuky i mimo ni e-portfolio napomáhá (sebe)hodnocení, výběru nejlepších prací i posouzení kvality práce žáků v případné diskuzi. 

V současné době je důležité vést žáky k tomu, aby si uvědomili, že v digitálním prostředí utvářejí to, jak budou vnímáni druhými. Potenciální úspěch se odvíjí od jejich chování v online prostoru. Používáním e-portfolia ve výuce je žák veden k dobrému a zodpovědnému používání digitálních technologií a ke komunikaci a spolupráci v digitálním prostředí.  

Ve školním roce 2020/21 jsme se zástupci a žáky sedmi odborných středních a vyšších odborných škol různého zaměření ověřovali využití e-portfolia ve výuce. Zkušenosti všech škol jsou vesměs pozitivní, všechny budou v zařazení práce s e-portfolia pokračovat a mají v plánu ho dále rozvíjet a rozšiřovat i do dalších předmětů nebo oborů. Zkušenosti a poznatky škol zapojených do ověřování si můžete přečíst v článku Do ověřování e-portfolia se zapojilo 40 pedagogů a 700 žáků. Seznam článků s rozhovory zástupců pilotních škol najdete v článku Poznatky a zkušenosti škol z ověřování e-portfolia. 


Materiály pro učitele ke stažení:

pdf.pngŽákovské e-portfolio - základní informace.pdf
pdf.pngJak s e-portfoliem pracovat.pdf
pdf.pngDigitalni prostredi pro tvorbu e-potfolia.pdf


Další odkazy a zdroje o portfoliu 

Tématům spojeným s portfoliem se věnují v Národním pedagogickém institutu i další aktivity a projekty. 

V projektu Modernizace odborného vzdělávání byla vytvořena i-metodika Portfolio dovedností žáka jako nástroj lepšího vstupu absolventů na trh práce. Souhrnná metodika pro založení portfolia a práci s ním při zavádění do výuky je k dispozici učitelům odborných škol v online i pdf formátu. Součástí textu jsou i vybrané příklady dobré praxe, tj. co se při využívání portfolií ve výuce osvědčilo, případně kde jsou možná úskalí a jak se jim vyhnout. 

Europass nabízí zdarma služby, díky nimž si může každý sestavit životopismotivační dopis i celé portfolio dokladů o dovednostech a zkušenostech včetně certifikátů a ukázek vaší práce v různých jazycích. Po registraci si lze do profilu Europassu převést žákovské portfolio vytvořené na střední škole a dále ho vést jako portfolio, které pomůže absolventům při hledání práce nebo brigády i v dalším studiu doma i v zahraničí. 

Webinář se konal 23. února 2021 v projektu P-KAP a věnoval se funkcím a významům portfolia pro jednotlivé cílové skupiny. Svůj pohled a zkušenosti nabídly tři střední školy, kariérový poradce i zaměstnavatelé a jeden absolvent. 

Zpět