Získejte zkušenosti v zahraničí

ziskejte-zkusenosti-v-zahranici-web.jpg Praktické a návodné články jsou určené učitelům, ředitelům, lektorům, kariérovým poradcům, pracovníkům ve školách a školských poradenských zařízeních, vzdělavatelům, ale i úředníkům a expertům ve vzdělávání. Dočtou se v nich o formách a možnostech výjezdů do zahraničí a pomohou  jim zorientovat se, rozhodnout se a vyzkoušet něco nového. Cílem článků je motivovat učitele a další pracovníky ve školství k získávání zkušeností a dovedností během zahraničních výjezdů. Pokud se školy rozhodnou zahraniční spolupráci uchopit komplexněji, nabízíme v článcích rady, jak mohou zkušenosti ze zahraničí zapracovat do praxe, aby se staly součástí života školy a výuky.

Kromě výjezdů v rámci programu Erasmus+, který je největším zdrojem financování grantů, mohou zájemci využít i jiné možnosti. Zájemci o účast na zahraničních výjezdech mohou využít různé nadační fondy měst (např. nadační fond Cesta ke vzdělávání) či neziskových a dalších organizací (např. Tandem). Profesní vzdělávání nabízejí také různé asociace a svazy, jejichž členy střední odborné školy nezřídka bývají. V tomto případě jde i o jednu z forem spolupráce mezi školou a firmou, která může být v konečném důsledku pro obě strany výhodná. Více informací o stážích učitelů najdete na webu projektu P-KAP. Další možnosti nabízejí projekty příhraniční spolupráce, např. program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

Nové možnosti zahraničních stáží přinese školám výzva Implementace krajských akčních plánů II, jejíž vyhlášení se očekává na podzim 2019. Její součástí by měly být rovněž Zahraniční mobility pedagogických pracovníků škol a školských poradenských zařízení. Cílem aktivity je profesní rozvoj pedagogických pracovníků a rozvoj jejich pedagogických kompetencí při práci se žáky vedoucích k eliminaci předčasného ukončení školní docházky. Podporováno tu bude stínování učitelů v hostitelské škole, řízené debaty a konzultace s učiteli a schůzky se žáky, studenty a učiteli a dalšími pracovníky ve vzdělávání. Cílem je rovněž umocnit dopady takovéto mobility tím, že zkušenosti ze zahraniční stáže budou účastníci vhodně sdílet s kolegy/spolužáky ve vysílající instituci – domovské škole např. formou workshopu nebo kulatého stolu.

   
Proč vyjet na stáž
   
Jaké mám možnosti?
   
Jak prakticky postupovat
   
Co mi pomůže
   
Na co si dát pozor