Plán pedagogické podpory

Vyhodnocení plánu pedagogické podpory stačí 1x, nejpozději po 3 měsících, nebo každé 3 měsíce (v některých vzorech je to naznačeno)?

Při odpovědi na tyto otázky musíme vycházet především z toho, co je plán pedagogické podpory. Je to dokument, který zahrnuje zejména popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka, podpůrná opatření prvního stupně, stanovení cílů podpory a způsobu vyhodnocování naplňování plánu. Plán pedagogické podpory škola průběžně aktualizuje v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka.

Tedy

Ad 1) :

  • Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření, poskytovaných na základě plánu pedagogické podpory, škola vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů (§10, odst. 5).
  • A) Jestli ano, pokračuje škola v aplikaci podpůrných opatření dle plánu pedagogické podpory a průběžně je aktualizuje (na základě průběžného vyhodnocení) v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka.
  • B) Jestliže usoudí, že uvedená podpůrná opatření 1. st. podpory nevedou k naplnění stanovených cílů, doporučí škola zletilému žákovi nebo jeho zákonnému zástupci využití pomoci školského poradenského zařízení

Mohu použít tentýž plán pedagogické podpory pro 2 ročníky (např. 1. a 2. třída)? Pokud ano, musím v novém školním roce opět po 3 měsících písemně vyhodnocovat?

Plán pedagogické podpory je dokument, který se upravuje s průběžnou kontrolou nastavených podpůrných opatření v celém průběhu vzdělávání žáka. Nelze jej tedy nastavit trvale a využívat ho bez rozdílu ročníků. Formulář je stále stejný.

V případě, že pedagogicko-psychologická poradna přizná 2. stupeň podpůrných opatření bez individuálně vzdělávacího plánu –  je nutné zpracovávat plán pedagogické podpory, i když to není výslovně uvedeno? Je v takovém případě nutná žádost o vzdělávání podle plánu pedagogické podpory?

Podpůrné opatření 2. stupně doporučuje školské poradenské zařízení tehdy, uzná-li, že není potřeba zpracovávat individuálně vzdělávací plán, a není tudíž potřeba stanovovat plán pedagogické podpory. Plán pedagogické podpory stanovuje škola, nikoliv školské poradenské zařízení.

Podléhá plán pedagogické podpory správnímu řízení jako individuálně vzdělávací plán?

Plán pedagogické podpory nepodléhá správnímu řízení.