Výkaz o změnách v poskytování podpůrných opatření - R 44-99

Je nutné vyplňovat výkaz R 44-99 v případě, že podpůrná opatření 2. stupně byla přiznána 3 studentům z Ukrajiny, které doučujeme český jazyk v rámci doučování ze šablon? Jinak žádné obtíže (než s češtinou) nemají. Musíme je vykazovat a žádat o finanční prostředky? Je to povinnost školy?

Výkaz 44-99 je nutno vyplnit. Pokud nevyžadujete finance a podpůrné opatření máte zajištěno z jiných zdrojů, zadejte do kolonky finanční nárok – 0.

Pokud má žák v doporučení ŠPZ jako podpůrné opatření pedagogickou intervenci, nebo předmět speciálně pedagogické péče s platností od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2019, musí ředitel ukončit ve výkazu R- 44 požadavek k 30. 6. 2018 a potom obnovit k 1. 9. 2018, nebo se prostě požadavek zadá od 1. 9. 2017 a ukončí k 30. 6. 2019?

Podpůrné opatření se do R-44 vykazuje pouze jednou. Zadáte jej k 1. 9. 2017 a ukončíte k 30. 6. 2019. Dříve se ukončí jen v případě, že žák přestoupí na jinou školu.  

Dotaz se týká způsobu vykazování podpůrného opatření - AP ve školní družině. Bylo dotazováno v ŠPZ (PPP i SPC), proč ve formuláři Doporučení již není rozlišeno uvedení AP ve škole a školském zařízení a úvazky. Bylo mi sděleno, že se AP v novém formuláři podle poslední novely vyhlášky uvádí bez rozlišení. Ve výkazu R-44 jsme doposud uváděli AP s úvazkem ve škole a zvlášť ve školní družině. V příloze k výkazu R43-01 o poskytování podpůrných opatření personálního charakteru jsme uváděli úvazek AP ve ŠD s kódem 030301B10. Z výše uvedeného důvodu nevím, zda a jak se bude vykazovat AP ve školní družině. S dotazem jsme kontaktovali také Ing. Tůmovou z MŠMT - dle jejího názoru by mělo ŠPZ uvádět AP u každého zařízení zvlášť jako doposud.

Asistent pedagoga ve školní družině, pokud je školní družina součástí právnické osoby –škola, pak dítě získává jedno doporučení na AP v maximálním rozsahu 1,0 a z toho je pro školní družinu určen úvazek 0,25. Je zde větší možnost ředitele školy s velikostí úvazku pracovat.

Pokud není družina součástí právnické osoby, pak je vydáno Doporučení pro školské zařízení, kde je maximální úvazek vždy 0,25.

V textu Doporučení pro školu a školské zařízení musí být vždy uvedeno členění úvazku.

V souvislosti s financováním a vyplňováním formuláře R 44-99 a získáním větší přehlednosti o tom, s jakým žákem jsou požadované finance spjaty, nebylo by vhodné provázat vyplňované údaje s rodným číslem žáka, na jehož podpůrná opatření normované finanční náročnosti žádáme?

Ne, uvažuje se o číslu jednacím spisu klienta, respektive doporučení.

V průběhu roku přestoupí dítě s podpůrným opatřením – speciálně pedagogická péče s normovanou finanční náročnosti - v nové škole může být sdíleno s jiným žákem. Pedagogicko-psychologická poradna říká, že si sám ředitel rozhoduje, jestli ho zařadí jako sdílené dítě. Jenže to nebude shodné s doporučením PPP. Poradna nemusí doporučení změnit? Stačí tedy, když škola udělá změnu ve výkazech R 44-99?

Za velikost skupiny odpovídá ředitel školy, který musí dodržet velikost danou legislativou, tedy skupinu 1 – 4 žáci. Do tvorby skupiny vstupuje řada dalších faktorů (obsah podpory, věk žáků a organizace takové podpory).