ACET ČR z.s.

všeobecná PP

www.acet.cz

IČO: 49439910

Registrované sídlo: Čs. Armády 492, 537 01 Chrudim

Platnost certifikátu: 30. 11. 2016 - 30. 11. 2021

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde Certifikát a rozsah ACET.pdf

Číslo certifikátu

03/16/1

Primární cílová skupina

Žáci 2. stupně ZŠ
Žáci středních škol

Úroveň prevence

Všeobecná

Působnost programu v krajích

Pardubický kraj
Kraj Vysočina

Typ rizikového chování

Šikana, agrese, kyberšikana
Negativní působení sekt
Sexuální rizikové chování
Spektrum poruch příjmu potravy

Poskytovatel

Spolek (občanské sdružení)

Délka programu

Dlouhodobé, kontinuální