CESTA INTEGRACE, O.P.S.

všeobecná PP

www.cestaintegrace.cz

IČO:  26619032

Registrované sídlo: Masarykovo nám. 6, 251 01 Říčany


Platnost certifikátu: 1. 7. 2019 - 1. 7. 2024

Předchozí certifikát: 16. 6. 2014 - 16. 6. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 19_CER_Cesta_integrace_VSE.PDF Certifikát Cesta integrace - všeobecná primární prevence

Číslo certifikátu

19/14/1

Primární cílová skupina

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ
Žáci 4. až 5. třídy ZŠ
Žáci 2. stupně ZŠ

Úroveň prevence

Všeobecná

Působnost programu v krajích

Středočeský kraj

Typ rizikového chování

Šikana, agrese, kyberšikana
Rizikové sporty
Rizikové chování v dopravě
Rasismus a xenofobie
Sexuální rizikové chování
Prevence v adiktologii - kouření, alkohol, nelegální drogy, hráčství
Spektrum poruch příjmu potravy
Právní vědomí
Vzorce bezpečného chování

Poskytovatel

Ostatní

Délka programu

Dlouhodobé, kontinuální