Diakonie ČCE - Středisko Západní Čechy

všeobecná PP

www.diakoniezapad.cz

IČO: 45331154

Registrované sídlo: Americká 29, 301 00 Plzeň

Platnost certifikátu: 13. 12. 2016 - 13. 12. 2021

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 24_CER_Jules_a_Jim_VSE.PDF Certifikát a rozsah Diakonie ČCE

Číslo certifikátu

07/16/1

Primární cílová skupina

Žáci 4. až 5. třídy ZŠ
Žáci 2. stupně ZŠ
Žáci středních škol

Úroveň prevence

Všeobecná

Působnost programu v krajích

Plzeňský kraj

Typ rizikového chování

Šikana, agrese, kyberšikana
Rasismus a xenofobie
Sexuální rizikové chování
Prevence v adiktologii - kouření, alkohol, nelegální drogy, hráčství
Spektrum poruch příjmu potravy
Právní vědomí
Vzorce bezpečného chování

Poskytovatel

Spolek (občanské sdružení)

Délka programu

Dlouhodobé, kontinuální