ELIO

všeobecná PP

http://elio.cz

IČO: 270 38 289

Registrované sídlo: Vršovické náměstí 2/111, 101 00 Praha 10


Platnost certifikátu: 30. 11. 2015 - 30. 11. 2020

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 10_CER_Elio_VPP.PDF Certifikát Elio - všeobecná primární prevence

Číslo certifikátu

10/15/1

Primární cílová skupina

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ
Žáci 4. až 5. třídy ZŠ
Žáci 2. stupně ZŠ
Žáci středních škol

Úroveň prevence

Všeobecná

Působnost programu v krajích

Hlavní město Praha

Typ rizikového chování

Šikana, agrese, kyberšikana
Rasismus a xenofobie
Sexuální rizikové chování
Prevence v adiktologii - kouření, alkohol, nelegální drogy, hráčství
Spektrum poruch příjmu potravy
Vzorce bezpečného chování

Poskytovatel

Spolek (občanské sdružení)

Délka programu