Hope4kids, z.s.

všeobecná PP

www.hope4kids.cz

IČO: 70104891

Registrované sídlo: Vybíralova 969/2, 198 00 Praha 9

Platnost certifikátu: 13. 12. 2016 - 13. 12. 2021

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 24_CER_Jules_a_Jim_VSE.PDF Certifikát a rozsah Hope4Kids

Číslo certifikátu

06/16/1

Primární cílová skupina

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ
Žáci 4. až 5. třídy ZŠ
Žáci 2. stupně ZŠ

Úroveň prevence

Všeobecná

Působnost programu v krajích

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Královéhradecký kraj
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj

Typ rizikového chování

Šikana, agrese, kyberšikana
Rasismus a xenofobie
Sexuální rizikové chování
Prevence v adiktologii - kouření, alkohol, nelegální drogy, hráčství
Spektrum poruch příjmu potravy
Vzorce bezpečného chování

Poskytovatel

Spolek (občanské sdružení)

Délka programu

Dlouhodobé, kontinuální