ADVAITA, z.ú.

všeobecná primární prevence

https://advaitaliberec.cz/

IČO: 65635591

Registrované sídlo: Rumunská 14/6, 460 01 Liberec IV - Perštýn

Platnost certifikátu: 27. 04. 2019 - 27. 04. 2023

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde -  http://archiv-nuv.npi.cz/uploads/pracoviste_pro_certifikace/Rozsah_Advaita_VPP.pdf

http://archiv-nuv.npi.cz/uploads/pracoviste_pro_certifikace/CF_Advaita_VPP.pdf

Číslo certifikátu

04/19/1/CE

Primární cílová skupina

Žáci 2. stupně ZŠ
Žáci středních škol

Úroveň prevence

Všeobecná

Působnost programu v krajích

Ústecký kraj
Liberecký kraj

Typ rizikového chování

Šikana, agrese, kyberšikana
Rasismus a xenofobie
Negativní působení sekt
Sexuální rizikové chování
Prevence v adiktologii - kouření, alkohol, nelegální drogy, hráčství

Poskytovatel

Spolek (občanské sdružení)

Délka programu

Krátkodobé, jednorázové
Dlouhodobé, kontinuální