KAPPA-HELP

všeobecná PP

www.kappa-help.cz

IČO: 66743192

Registrované sídlo: Nám. Přerovského povstání 1, 750 02 Přerov


Platnost certifikátu: 8. 1. 2015 - 8. 1. 2020

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 44_CER_Kappa_Help_VSEO.PDF 44_CER_Kappa_Help_VSEO.PDF

Číslo certifikátu

44/14/1

Primární cílová skupina

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ
Žáci 4. až 5. třídy ZŠ
Žáci 2. stupně ZŠ
Žáci středních škol

Úroveň prevence

Všeobecná

Působnost programu v krajích

Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj

Typ rizikového chování

Šikana, agrese, kyberšikana
Rizikové chování v dopravě
Rasismus a xenofobie
Sexuální rizikové chování
Prevence v adiktologii - kouření, alkohol, nelegální drogy, hráčství
Okruh poruch a problémů spojených se syndromem týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte
Právní vědomí
Vzorce bezpečného chování

Poskytovatel

Spolek (občanské sdružení)

Délka programu

Dlouhodobé, kontinuální