ANIMA – TERAPIE, O.S.

selektivní PP

www.anima-os.cz

IČO: 60457252

Registrované sídlo: Apolinářská 4a, 128 00 Praha 2 


Platnost certifikátu: 8. 1. 2015 - 8. 1. 2020

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 40_CER_Anima_SELE.PDF 40_CER_Anima_SELE.PDF

Číslo certifikátu

40/14/1

Primární cílová skupina

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ
Žáci 4. až 5. třídy ZŠ
Žáci 2. stupně ZŠ
Žáci středních škol

Úroveň prevence

Selektivní

Působnost programu v krajích

Hlavní město Praha

Typ rizikového chování

Prevence v adiktologii - kouření, alkohol, nelegální drogy, hráčství

Poskytovatel

Spolek (občanské sdružení)

Délka programu

Dlouhodobé, kontinuální