Odborné skupiny

Úkolem odborných skupin je řešit úkoly obecnější povahy. Skupiny jsou ustavovány podle konkrétního řešeného úkolu. Pracují vždy jen do dokončení úkolu, pro jehož řešení byly vytvořeny.

Aktuálně pracuje 20 odborných skupin.

Přehled odborných skupin:

1

Národní síť pro podporu zajišťování kvality odborného vzdělávání

2

Poradní skupina Koordinačního centra EQF

3

Odborná skupina pro podporu vzdělávání k udržitelnému rozvoji

4

Odborná skupina pro podporu mobilit žáků středních škol

5

Odborná skupina pro podporu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura

6

Odborná skupina pro podporu vzdělávacího oboru Dějepis

7

Odborná skupina pro podporu vzdělávacího oboru Zeměpis/Geografie

8

Odborná skupina pro podporu společenskovědního vzdělávání

9

Odborná skupina pro podporu vzdělávacích oborů Přírodopis/Biologie a Geologie

10

Odborná skupina pro podporu vzdělávacího oboru Fyzika

11

Odborná skupina pro podporu vzdělávací oblasti Umění a kultura

12

Odborná skupina pro podporu vzdělávací oblasti Informatika a ICT

13

Odborná skupina pro podporu vzdělávacího oboru Německý jazyk

14

Odborná skupina pro podporu vzdělávání na 1. stupni ZŠ

15

Odborná skupina pro podporu vzdělávacího oboru Anglický jazyk

16

Odborná skupina pro podporu vzdělávací oblasti Člověk a zdraví

17

Odborná skupina pro podporu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

18

Odborná skupina pro podporu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

19

Odborná skupina pro podporu předškolního vzdělávání

20

Odborná skupina pro koncepci kurikula

21

Odborná skupina pro podporu finanční gramotnosti

22

Odborná skupina pro podporu průřezových témat

23

Odborná skupina Koordinačního centra pro ECVET

24

Odborná skupina pro podporu vzdělávacího oboru Chemie

Další informace je možné získat na adresách: lenka.chvatalova@nuv_cz  a miroslav.kadlec@nuv_cz