Uplatnění absolventů škol na trhu práce - 2005

Úlovcová, H. - Vojtěch, J. - Festová, J. - Trhlíková, J. - Doležalová, G. - Kofroňová, O. - Kalousková, P.; Praha, NÚOV 2006.

Publikace byla zpracována v rámci projektu ESF Vzdělávání - Informace - Poradenství – VIP Kariéra jako souhrnná publikace, která přináší nejpodstatnější poznatky získané v průběhu roku 2005 na základě řady výzkumných a analytických prací. Poskytuje souhrn podstatných informací o vývoji struktury žáků středního a vyššího odborného vzdělávání v posledních pěti letech a o vývoji vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání od roku 1990 do současnosti. Významná je kapitola o studijní dráze žáků SOŠ a VOŠ, která nejen analyzuje otázky volby jejich studijní dráhy, ale přináší i informace o jejich dalších pracovních a studijních plánech a o jejich pohledu na absolvovanou přípravu, to vše je zpracováno nejen souhrnně, ale i v rámci 10 hlavních oborových skupin. Rozsáhlé jsou i informace o nezaměstnanosti absolventů škol, které jsou zde členěny podle vzdělanostních úrovní a skupin oborů vzdělání.  Další část je věnována problematice územní mobility mladých lidí v souvislosti s pracovním uplatněním. Poslední kapitola je zaměřena na vývoj struktury zaměstnanosti ve zpracovatelském průmyslu a jeho odvětvích a obsahuje i srovnání se situací v EU. Závěr publikace pak informuje o současném dění ve středním odborném vzdělávání.

publikace ke stažení publikace ke stažení (2,39 MB)