Národní ústav odborného vzdělávání

oddělení Státní těsnopisný ústav

předkládá program

T Ě S N O P I S    M I N I             T Ě S N O P I S    M I N I             T Ě S N O P I S    M I N I        

zpracovali Konůpek - Valešová
Informace a kontakt: jaroslav.konupek@nuov.cz

KE SPUŠTĚNÍ STAČÍ KLIKNOUT