Zpravodaj 7-8/2014

Z glosáře Cedefopu 31 * Skrytý potenciál kvalifikací 5. úrovně * Evropská oblast kompetencí a kvalifikací * Flexikurita * Pohled OECD na vzdělávání v Chile * Nový zákon o odborném vzdělávání ve Francii * Společný základ v amerických školách * Modernizace vysokého školství v Evropě * Cesty z OVP na univerzitu v Austrálii * Priority italského předsednictví * Masové otevřené online kurzy * Další a vysokoškolské vzdělání: příjmy v SRN * Předčasně ukončované učební smlouvy

Zp1408a.pdf Zp1408a.pdf (1,28 MB)


Editorial

Předsednictví EU se ujala Itálie. Obrázek ukazuje část mozaiky z chrámu San Vitale v Ravenně. Ottův slovník naučný (1904) píše, že Ravenna „vykazuje následkem dlouhé vlády byzantských císařů nad městem nejkrásnější a nejhojnější památky byzantského umění v západní Evropě. Nejdokonalejším a nejslavnějším jich typem jest chrám San Vitale, úplně rekonstruovaný, který má osmistěnnou kupoli, spočívající na 8 pilířích s paprskovitě rozloženými kaplemi a jehož hlavní výzdobou jsou nádherné mozaiky. Kathedrála založena byla již kolem r. 400, avšak r. 1743 byla úplně přestavěna, chová 2 starokřesťanské sarkofágy, biskupský stolec z r. 550 a fresky od Guida Reni. … Ravenna jest sídlem prefekta, arcibiskupa a obchodní komory. Hospodářský život města jest ve velikém úpadku. Hlavním pramenem výživy jest vinařství, hedvábnictví, mlynářství, jirchářství, sklářství, cihlářství atd. Obchod jest dosti nepatrný, lodní ruch v přístavě ravennském činí asi 1500 lodí s 50.000 t ročně, v květnu konává se tu veletrh. Na jihovýchod od města prostírá se na břehu moře Jaderského piniový les Pineta, dlouhý 40 km a široký 1–4 km, již za dob římských proslulý, avšak dnes velmi prořídlý.“

Minule jsme na tomto místě psali o Rössleru-Ořovském. Jeden z  našich čtenářů nám poslal doplňující informaci: „Školu Rössler-Ořovský nakonec dokončil na obchodní akademii a již v té době přišel ke svému druhému jménu. Studenti měli tehdy sportovní aktivity zakázány, proto si zvolil pseudonym vzniklý překladem jeho příjmení – Ross totiž německy znamená oř.“

Z přehledu starších stručných zpráv Cedefopu (s. 7) vysvítá, že jedním z nejprobíranějších témat jsou rámce kvalifikací v Evropě. Stručné zprávy Cedefopu jsou zdrojem spolehlivých a aktuálních informací. Podobně osvědčeným zdrojem jsou tzv. Country Notes, které vydává OECD o všech svých členských státech v podobné úpravě. Na 9. stránce najdete překlad zprávy o Chile a pod ním odkaz na zprávu o ČR, která je v češtině. Srovnáním obou textů si můžete udělat obrázek například o tom, v které z obou zemí jsou učitelé lépe placeni.

Common Core aneb společný základ, jehož zavedení se chystá v některých státech USA (viz článek na stránkách 11-12), se může stát významným tématem v prezidentských volbách v roce 2016. Republikánská strana, známá pod zkratkou GOP (Grand Old Party – velká stará strana), je proti zavedení CCSS (společných základních státních standardů), přestože Alex Altman v článku v týdeníku TIME uvádí, že hlavní charakteristiky CCSS obrážejí konzervativní hodnoty. (Článek je k dispozici v knihovně.)

Obsah tohoto čísla se na první stránku nevešel celý, a proto upozorňujeme na dvě krátké citace: O korejském vzdělávacím systému z časopisu Nový prostor na straně 7 (celý článek je k vypůjčení v knihovně) a Znovu shareholders a stakeholders z článku Václava Bělohradského v deníku Právo na straně 19 (celý článek je také k dispozici v knihovně).

Několik článků se zabývá vysokoškolským vzděláváním, zejména rozšiřováním přístupu na vysoké školy, cestami vedoucími z odborného do vysokoškolského vzdělávání, i otázkami kolem školného na vysokých školách – viz australský program FEE-HELP na straně 16.

Na závěr upozorňujeme na skutečnost, že webové stránky NÚV mají nový modernější vzhled a uspořádání. V důsledku toho však odkazy na tyto stránky ve starších číslech Zpravodaje již nejsou funkční. Změnila se i adresa, na níž naleznete všechna čísla Zpravodaje vydaná od roku 1998 v přehledné tabulce – nová adresa je v tiráži (strana 24 dole).     AK