Dotazník pro posílení kvality praktického vyučování

18. prosince 2019 Dotazník Kritéria kvalitní přípravy slouží pro posílení kvality odborného výcviku, resp. odborné praxe realizované u zaměstnavatele. Jde o kontrolní seznam, který pomůže škole a firmě naplánovat a zajistit praktickou přípravu žáka na pracovišti, monitorovat její průběh, vyhodnotit její výsledky a případně navrhnout opatření, která povedou ke zlepšení spolupráce v budoucnu.

Původním zdrojem je dotazník QualiCarte (www.berufsbildung.ch). V rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání byl rozpracován tak, aby vyhovoval Evropskému rámci pro podporu zajišťování kvality v odborném vzdělávání (EQAVET), zejména tzv. cyklu kvality, a ověřen více než 30 firmami nebo instruktory praktického vyučování.

ke stažení: dotazník Kritéria kvalitní přípravy.docx