Podpora účastníkům projektu

Nabídka následné podpory účastníků projektu LAMS – setkání ve skupině

V červnu proběhnou také užší skupinová setkání s možností sdílet zkušenosti s řešením různých situací v práci lektora či mentora.

Skupiny budou maximálně pro 10 učitelů.

Bližší informace o přihlašování budou účastníkům zaslány.